Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Tổ chức lao động quốc tế (ILO) (2016-03-30)

 • Tài liệu do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Tổ chức lao động quốc tế (ILO) phối hợp biên soạn và ban hành làm tư liệu tham khảo dành cho quản lý, cán bộ nhân sự, cán bộ tuân thủ pháp luật và trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam. Tài liệu hướng dẫn dành cho người sử dụng lao động nhằm giúp các thành viên của VCCI và các doanh nghiệp khác tại&#...

 • Bài trích


 • Nguyễn Tấn Hoàng Hải (2017-11)

 • Bài viết phân tích các quy định tại Bộ luật lao động 2012 cũng như Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động và Dự thảo Bộ luật lao động (sửa đổi) về độ tuổi nghỉ hưu chung, còn các trường hợp nghỉ hưu sớm hoặc muộn hơn mức quy định chung có thể được trình bày với mục đích góp phần phân tích, đánh giá, làm sáng tỏ thêm một số ý kiến của nhóm tác giả....

 • Bài trích


 • Nguyễn Thanh Huyền (2017)

 • Bài viết phân tích các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động và hậu quả pháp lý của nó. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật về chấm dứt hợp đồng lao động.

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Nguyễn Thị Diệu Hồng (-)

 • Bài viết nói về nhu cầu làm thêm giờ, thực tiễn trong thị trường lao động, việc hài hòa lợi ích giữa người lao động và người sử dụng lao động, các tiêu chuẩn lao động quốc tế, các bằng chứng khoa học về làm thêm giờ