Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Authors: Trần Thuý Lâm (2002)

 • Đề cập một số quy định của pháp luật về thoả ước lao động tập thể không phù hợp với thực tiễn cần có sự sửa đổi bổ sung cho phù hợp, nhằm nâng cao chất lượng ký kết và thực hiện thoả ước.

 • 1995


 • Authors: Nguyễn Như Phát (1995)

 • Cơ sở lý luận của hệ thống pháp luật về giải quyết việc làm cho người lao động -- Khái quát về hệ thống pháp luật về lao động ở nước ta -- Một số khuyến nghị: Xây dựng và thực hiện chiến lược việc làm trong tổng thể chiến lược kinh tế xã hội; Cần sớm quy hoạch thống nhất và cụ thể cho những hình thức pháp lý tồn tại trong thị trường sức lao động; Vấn đề giải quyết và đảm bảo việc làm có đối tượng là những quan hệ xã hội đặc thù nên tranh chấp phát sinh từ những quan hệ này cũng biểu hiện khác biệt với các loại tranh chấp khác trong xã hội.

 • Tạp chí


 • Authors: Lưu Bình Nhưỡng (2007)

 • Bình luận những ưu điểm và tồn tại của hệ thống pháp luật lao động 20 năm từ 1986 -2006. Từ đó đưa ra đề xuất để nâng cao hiệu quả điều chỉnh của luật lao động trong tình hình hiện nay

 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Hữu Chí (1997)

 • Trong thị trường lao động, hình thức pháp lý phổ biến và được sử dụng rộng rãi để thiết lập quan hệ lao động là hợp đồng lao động. Hợp đồng lao động được hình thành trên cơ sở tự do, tự nguyên, bình đẳng, không trái pháp luật của các chủ thể. Song trong thực tế lại có nhiều vấn đề xảy ra, do đó hợp đồng lao động cần xây dựng các tiêu chí pháp luật để giải quyết khi có tranh chấp lao động.

 • Tạp chí


 • Authors: Đào Thị Hằng (1999)

 • Trong nền kinh tế thị trường, hợp đồng lao động là công cụ pháp lý quan trọng để xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quan hệ lao động giữa người có sức lao động và người có nhu cầu sử dụng lao động. Bài viết nêu một số ý kiến về hợp đồng lao động vô hiệu nhằm góp phần từng bước hoàn thiện pháp luật hợp đồng lao động phù hợp với bản chất và đặc thù của của quan hệ lao động.