Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Thanh Loan (2020-04-06)

  • Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, theo đó, thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1/4/2020 trên phạm vi toàn quốc, rất nhiều cơ quan, doanh nghiệp đã cho nhân viên, người lao động của mình dừng làm việc. Vậy vấn đề được đặt ra là những quyền lợi của người lao động trong thời&#...

  • Bài trích


  • Nguyễn Hoài Nam (2022-05)

  • Bài viết phân tích đặc trưng của hợp đồng lao động, một số điểm mới của Bộ luật Lao động năm 2019 về hợp đồng lao động, đồng thời đề xuất những quy định về hợp đồng lao động cần được tiếp tục nghiên cứu và hướng dẫn áp dụng trong thực tiễn.