Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2008


 • Đỗ Năng Khánh (2008)

 • Thỏa ước lao động góp phần tạo dựng quan hệ lao động hài hòa về quyền và lợi ích giữa người sử dụng lao động và tập thể người lao động - Thỏa ước lao động tập thể tạo ra sự gắn bó đoàn kết giữa các cá nhân người lao động, các nhóm người lao động và tập thể lao động với nhau, qua đó hạn chế được xung đột và cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực lao động và trên thị&#x...

 • 2008


 • Nguyễn Bích Thảo (2008)

 • Đặc điểm pháp lý của các biện pháp khẩn cấp tạm thời – Ý nghĩa, tác dụng của các biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với việc giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) tại Tòa án – Việc áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ tại Tòa án ở một số nước trên thế giới – Quy định của Hiến pháp TRIPS và Pháp luật Việt&...

 • 2006


 • Nguyễn Hữu Chí (2006)

 • Một số vấn đề chung về quỹ bảo hiểm xã hội: Khái niệm quỹ bảo hiểm xã hội; đặc trưng của quỹ bảo hiểm xã hội -- Các quy định của pháp luật về tạo lập, phát triển quỹ bảo hiểm xã hội: Các quy định về thu và chi bảo hiểm xã hội; hoạt động bảo toàn và tăng trưởng quỹ bảo hiểm xã hội -- Thực trạng và một số kiến nghị đổi mới quy định của pháp luật về bảo toàn, phát triể...

 • 2008


 • Phạm Công Trứ (2008)

 • Electronic Resources; Xác định tiền lương, tiền công. Tạo lập việc làm, ngăn ngừa thất nghiệp. Nâng cao năng suất lao động. Phát triển nguồn nhân lực. Bảo đảm điều kiện việc làm. An sinh xã hội. Giải quyết tranh chấp lao động. Quản lý quốc gia về lao động