Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2014


 • Lê Thị Hoài Thu (2014)

 • Pháp luật về hợp đồng lao động (HĐLĐ) luôn là trung tâm trong các quy định của Bộ luật lao động (BLLĐ) nước ta từ trước đến nay, bởi nó hội tụ đầy đủ các quy định về những vấn đề thuộc mối quan hệ lao động giữa người sử dụng lao động (NSDLĐ) và người lao động (NLĐ) thuộc đối tượng điều chỉnh của BLLĐ (kể cả các quy định về nội dung và thủ tục của mối quan hệ này). Pháp luật&#...

 • 2005


 • Đỗ Ngân Bình (2005)

 • Thực trạng pháp luật đình công ở Việt Nam: Về thẩm quyền giải quyết đình công; về thủ tục giải quyết đình công -- Một số ý kiến nhằm hoàn thiện các quy định về giải quyết đình công ở Việt Nam: Bổ sung các quy định về việc giải quyết đình công theo thủ tục hòa giải ngoài Tòa án; sửa đổi một số quy định về thủ tục giải quyết đình công tại Tòa án; về việc giải quyết quyền lợi củ...

 • 1995


 • Đặng Quang Phương (1995)

 • Nói chung đối với người đang hưởng trợ cấp hưu trí mà có hành vi phạm tội và bị xét xử, thì khi xét xử việc áp dụng loại hình phạt, mức hình phạt đều được Tòa án xem xét một cách đầy đủ mức độ tội lỗi, tính chất nghiêm trọng của hành vi phạm tội. Vì vậy đối với người bị Tòa án kết án và xử phạt hình phạt tù, việc xét cho họ được hưởng lại trợ cấp hưu trí sau khi...

 • 2005


 • Phạm Công Trứ (2005)

 • Những nét chủ yếu làm nên diện mạo 60 năm phát triển của pháp luật lao động Việt Nam: Thời kỳ trước khi đổi mới (1945 - 1985), tình trạng "đất nước có chiến tranh" và "cơ chế quản lý hành chính - bao cấp" là bối cảnh kinh tế - xã hội nổi bật; "Sắc lệnh", "nghị định" là những hình thức văn bản pháp luật chính; "Công nhân, viên chức trong các xí nghiệp, cơ quan&#...

 • 1995


 • Diệp Văn Sơn (1995)

 • Công cuộc cải cách nền hành chính quốc gia là một công việc phải làm thường xuyên, liên tục, tuy bức bách nhưng không thể nóng vội, phải có bước đi, phải chọn mục tiêu trước mắt và mục tiêu lâu dài, có biện pháp có tính chiến thuật, có biện pháp có tính chiến lược. Việc dần dần xây dựng một đội ngũ công chức đủ phẩm chất và năng lực đủ sức vận hành nền hành chính quốc gia trong mộ...