Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Bùi Huyền (2020-05-19)

  • Hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, trong đó có việc tham gia và thực hiện các cam kết quốc tế về lao động là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. Thời gian gần đây, Việt Nam tích cực phê chuẩn nhiều công ước của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) nhằm tạo ra cơ sở pháp lý đầy đủ, tiên tiến để xử lý hài hòa các quan hệ lao động. Đây cũng chính là một trong những ...

  • Bài trích


  • Đinh Thị Chiên (2022-03)

  • An ninh - linh hoạt là một chính sách thị trường lao động đã được thực hiện ở Liên minh (EU) vào khoảng đầu thế kỷ XX nhằm tăng cường đồng thời sự lỉnh hoạt cho người sử dụng lao động và sự an ninh cho người lao động nhưng vẫn còn khá xa lạ và thiếu vẳng ở Việt Nam. Bài viết này làm rõ khái niệm an ninh - linh hoạt để gợi mở cho những nghiên cứu tiếp theo về chủ đề ...