Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Lưu Bình Nhưỡng (1996)

 • Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động, đồng thời cũng là cơ sở cho việc thực hiện hợp đồng lao động. Pháp luật đã có những quy định riêng để bảo vệ người lao động không chỉ với tư cách là chủ sở hữu lao động mà cả với tư cách một con người với quyền nhân thân đặc biệt.

 • Tạp chí


 • Nguyễn Kim Phụng (1997)

 • Quyền trợ cấp thôi việc của người lao động đã được ghi nhận trong pháp luật của nhiều nước trên thế giới. Bản chất của trợ cấp thôi việc là tổng hợp các yếu tố: sự bù đắp cho tiền lương chưa tương xứng với sức lao động mà người lao động đã bỏ ra, do địa vị phụ thuộc của học trong quan hệ lao động, là phân thưởng cho sự tận tâm thực hiện đầy đủ hợp đồng của người lao động ...

 • Báo cáo


 • Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) (2016-07-08)

 • Sổ tay đối thoại doanh nghiệp là tài liệu tham khảo và chia sẻ kinh nghiệm thực tế cho quản lý doanh nghiệp và cán bộ trong việc thực hiện đối thoại định kì và đối thoại tại nơi làm việc. Nội dung trong sổ tay nhằm giúp các doanh nghiệp phần nào đưa ra những thông tin và hướng dẫn chung nhất để mỗi doanh nghiệp tự xây dựng hệ thống đối thoại phù hợp, thực tế và hiệu quả hơn...

 • Báo cáo


 • Bộ lao động - thương binh và xã hội, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) (2018-12-30)

 • Báo cáo Quan hệ Lao động này được xây dựng bởi Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội với sự hỗ trợ từ Dự án Khung khổ Quan hệ Lao động Mới (NIRF) của ILO nhằm đánh giá toàn diện về tình hình QHLĐ ở Việt Nam năm 2017. Báo cáo sử dụng thông tin và số liệu từ các cơ sở dữ liệu quốc gia như Tổng cục Thống kê, Bộ Lao động, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, v.v… và đưa ra các...

 • Báo cáo


 • Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) (2019-02-01)

 • Báo cáo cung cấp thông tin về các cam kết lao động trong Hiệp định Thương mại Tự do thế hệ mới CPTPP - Những vấn đề Công đoàn cần quan tâm, Ý kiến tham vấn cán bộ Công đoàn về một số nội dung của Bộ luật Lao động sửa đổi, Hoạt động của Mạng lưới Cán bộ Tư vấn Pháp luật Công đoàn, Hoạt động của Mạng lưới Công đoàn các Khu Công nghiệp, Kinh nghiệm quốc tế: Hoạt động công đoàn&#...