Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tài liệu tham khảo khác


  • Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) (2019-01-29)

  • Tờ rơi giới thiệu tổng quát về hoạt động của ILO tại Việt Nam. Ấn phẩm này tóm tắt lịch sử hoạt động của ILO ở Việt Nam và phác thảo bức tranh về công việc của tổ chức trong hợp tác cùng chính phủ và các đối tác xã hội trên nhiều lĩnh vực khác nhau liên quan đến việc làm và nơi làm việc.

  • Bản thông tin


  • Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) (2014-01-01)

  • Nhiều năm qua, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) đã và đang đồng hành cùng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (MOLISA) tăng cường đảm bảo tuân thủ pháp luật lao động đối với lao động nam và nữ. Năm 2012, theo đề xuất của MOLISA, Tổ chức ILO đã tiến hành đánh giá nhu cầu của hệ thống Thanh tra lao động Việt Nam, đồng thời đưa ra Chiến lược tuân thủ. Chiến lược&#...