Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bản thông tin


  • Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) (2014-06-23)

  • Bản tin quý số 8 của Văn phòng ILO tại Việt Nam giới thiệu những tin tức chính trong ba tháng qua. Những tin nổi bật bao gồm hoạt động của đoàn đại biểu Việt Nam tại Hội nghị Lao động Quốc tế, Ngày thế giới phòng chống lao động trẻ em tại Việt Nam, thảo luận về lương tối thiểu giữa các tổ chức của người sử dụng lao động, các vấn đề về kỹ năng của người lao động, triển lãm ảnh...

  • Báo cáo


  • Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) (2014-11-25)

  • Do Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng hơn vào kinh tế khu vực và toàn cầu nên điều thiết yếu là các chính sách và thực tiễn điều chỉnh tiền lương cần được tăng cường để tạo sự cân bằng giữa việc thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp và việc giúp cho người lao động cũng được hưởng thành quả công bằng từ tăng trưởng năng suất của doanh nghiệp.

  • Báo cáo


  • Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) (2016-01-06)

  • Tài liệu này cung cấp cho thanh tra viên các thông tin về tầm quan trọng của điều tra tai nạn lao động cũng như đề xuất phương pháp tiến hành điều tra hữu hiệu và xây dựng các báo cáo điều tra. Tài liệu cung cấp cho thanh tra viên lao động những kỹ năng cần thiết để tiến hành điều tra hiệu quả trong trường hợp xảy ra tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các sự cố không mong ...