Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) (2018-05-24)

 • Báo cáo trình bày về Chương trình Hợp tác quốc gia Việc làm bền vững tại Việt Nam lần thứ ba giữa ba bên bao gồm các cơ quan Chính phủ, các tổ chức của người sử dụng lao động và người lao động để giải quyết các thách thức trong việc đảm bảo đem lại cơ hội làm việc có hiệu quả và thu nhập công bằng cho tất cả phụ nữ và nam giới ở Việt Nam; đảm bảo an toàn tại nơi làm...

 • Báo cáo


 • Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) (2017-11-22)

 • Tài liệu hướng dẫn chính sách này đề cập tới việc Tuyên bố ba bên về các nguyên tắc liên quan tới các doanh nghiệp đa quốc gia và chính sách xã hội (Tuyên bố DNĐQG) có thể đưa ra hướng dẫn như thế nào về các vấn đề này. Tài liệu này cũng sẽ đưa ra những đề xuất cụ thể đối với các chính phủ, các công ty, các tổ chức của người sử dụng lao động và các tổ chức của người ...

 • Báo cáo


 • Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) (2018-03-28)

 • Báo cáo cập nhật tình hình thị trường lao động, đánh giá những phát triển gần đây nhất và đưa ra các dự báo toàn cầu và từng khu vực về thất nghiệp, các loại hình lao động dễ bị tổn thương và đói nghèo.Ngoài ra, báo cáo phân tích các chỉ số chất lượng công việc, đặc biệt là tại khu vực kinh tế phi chính thức, thiếu việc làm và việc làm bán thời gian. Báo cáo cũng chỉ ra các t...

 • Báo cáo


 • Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) (2018-04-01)

 • Văn bản này trình bày về một trong những vấn đề đang được xem xét trong việc cải cách sửa đổi Bộ luật lao động 2012 của Việt Nam: đó là định nghĩa về quan hệ việc làm.