Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Nguyễn Thị Thanh Nhàn (2021-09)

  • Đại dịch Covid-19 đã và đang ảnh hưởng mạnh mẽ đến mọi mặt đời sống kinh tế- xã hội nói chung, nhất là trong lĩnh vực lao động, việc làm. Thất nghiệp gia tăng, số người không có việc làm, thu nhập giảm dẫn đến sự gia tăng các tệ nạn xã hội. Điều này sẽ làm xói mòn nếp sống lành mạnh, có thể phá vỡ nhiều mối quan hệ truyền thống, gây tổn thương về mặt tâm lý và niềm tin của&#x...

  • Bài trích


  • Nguyễn Hữu Dũng (2020-10-02)

  • Bài viết trình bày nội dung nhận thức về việc làm bền vững ở Việt Nam; Mục tiêu việc làm bền vững ở Việt Nam thích ứng với mục tiêu Chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc vì sự phát triển bền vững; Tính khả thi và khó khăn, thách thức về thực hiện mục tiêu việc làm bền vững ở Việt Nam đến năm 2030; Đề xuất giải pháp thúc đẩy thực hiện mục tiêu việc làm bền vững giai...

  • Bài trích


  • Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo (2021-12-30)

  • Kết thúc 2021, nhiều công ty tư vấn đã công bố những dự báo mới về việc làm trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn chưa được chế ngự. Bài viết phân tích những “điểm nhấn” trong lĩnh vực việc làm thời gian qua.