Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bản thông tin


  • Bộ Lao động thương binh và xã hội, Tổng cục Thống kê (2014)

  • Thông kê tình hình thị trường lao động Việt Nam trong quý 2- 2014. Qua đó thấy nền kinh tế trong quý 1 năm2014 (Q1/2014) tiếp tục duy trì sự ổn định và phục hồi mặc dù một số chỉ tiêu chưa đạt được như kỳ vọng. Thị trường lao động có biến động, tuy nhiên không lớn.

  • Bản thông tin


  • Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Tổng cục Thống kê (2014)

  • Cập nhật thị trường lao động Việt Nam trong quý 3 năm 2014: lực lượng lao động tăng chậm làm giảm áp lực việc làm, thu nhập của người lao động được ổn định hơn; tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm giảm mạnh; tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp còn thấp.

  • Tài liệu tham khảo khác


  • Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) (2019-01-29)

  • Tờ rơi giới thiệu tổng quát về hoạt động của ILO tại Việt Nam. Ấn phẩm này tóm tắt lịch sử hoạt động của ILO ở Việt Nam và phác thảo bức tranh về công việc của tổ chức trong hợp tác cùng chính phủ và các đối tác xã hội trên nhiều lĩnh vực khác nhau liên quan đến việc làm và nơi làm việc.