Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2015


 • Đặng Xuân Hoan (2015)

 • Yêu cầu đối với phát triển nhân lực Việt Nam hiện nay -- Về thực trạng nhân lực Việt Nam -- Hạn chế và nguyên nhân chủ yếu của nhân lực Việt Nam -- Một số định hướng và giải pháp cho giai đoạn 2015-2020

 • Báo cáo


 • Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) (2016-09-16)

 • Một nghiên cứu mới của ILO cho thấy điều kiện làm việc tồi tệ rất phổ biến trong lĩnh vực công việc tình dục ở Việt Nam. Nhiều hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam được người lao động tình dục làm việc trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ nêu ra, như là, giữ giấy tờ tùy thân, giữ thu nhập, kiểm soát việc đi lại của nhân viên, không có hợp đồng lao động, bạo lực bởi người sử dụng&...

 • Báo cáo


 • Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) (2018-05-24)

 • Báo cáo trình bày về Chương trình Hợp tác quốc gia Việc làm bền vững tại Việt Nam lần thứ ba giữa ba bên bao gồm các cơ quan Chính phủ, các tổ chức của người sử dụng lao động và người lao động để giải quyết các thách thức trong việc đảm bảo đem lại cơ hội làm việc có hiệu quả và thu nhập công bằng cho tất cả phụ nữ và nam giới ở Việt Nam; đảm bảo an toàn tại nơi làm...

 • Báo cáo


 • Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) (2018-05-30)

 • Nghiên cứu được thực hiện chung giữa Chương trình Tam giác ASEAN (TRIANGLE in ASEAN) của ILO và Dự án “Giảm nghèo thông qua di cư an toàn, phát triển kỹ năng nghề và tăng cường việc làm (PROMISE)” của Tổ chức Di cư Quốc tể (IOM), phối hợp với Công ty tư vấn quản lý Rapid Asia. Những phát hiện của nghiên cứu này cho thấy mặc dù lợi ích kinh tế-xã hội của di cư lao động chưa được t...

 • Bản thông tin


 • Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) (2018-05-30)

 • Bản tin Việc làm và mức độ bền vững môi trường tại Việt Nam là một phần trong sê-ri ấn phẩm về các chỉ số chính của việc làm và mức độ bền vững môi trường tại 36 quốc gia trong khu vực Châu Á và Thái Bình Dương. Những chỉ số này bao gồm (i) việc làm trong các lĩnh vực về môi trường; (ii) trình độ kỹ năng; (iii) mức độ dễ bị tổn thương của việc làm; (iv) việc làm về năng&...