Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) (2018-02-22)

 • Báo cáo bao gồm những câu chuyện kể về cuộc đời của những người công nhân đang sinh sống và làm việc ở nhiều vùng miền khác nhau của Việt Nam. Những câu chuyện về kinh nghiệm sống và làm việc của những người lao động đang làm việc trong ngành may mặc.

 • Bản thông tin


 • Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) (2018-04-26)

 • Bản tin cung cấp thông tin về nghiên cứu an toàn sức khỏe trẻ em: Tìm hiểu kiến thức, thái độ, hành vi về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của lao động trẻ trong ngành nông nghiệp và làng nghề ở Việt Nam, đồng thời đưa ra khuyến nghị nhằm xây dựng chiến dịch truyền thông hiệu quả hướng tới cải thiện an toàn và sức khỏe cho lao động trẻ tại nơi làm việc.

 • Bản thông tin


 • Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) (2018-04-24)

 • Bản thông tin cung cấp thời gian và giải thưởng của Cuộc thi Nghiên cứu về lao động 2018: Sáng kiến nhằm thúc đẩy năng lực nghiên cứu về vấn đề lao động, đặc biệt là các nội dung về quan hệ lao động tại Việt Nam.

 • Báo cáo


 • Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) (2018-04-19)

 • Báo cáo “Xu hướng lao động và xã hội Việt Nam 2012-2017” là nguồn thông tin phong phú cung cấp phân tích về thị trường lao động và các xu hướng xã hội ở Việt Nam trong 5 năm qua. Trong bối cảnh chuyển đổi và tăng trưởng kinh tế nhanh chóng, báo cáo nêu bật những thay đổi gần đây về bối cảnh kinh tế xã hội, việc làm và thị trường lao động, phát triển xã hội cũng như những phát ...