Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Bùi Văn Huyền (2013)

 • Bài viết trình bày các nội dung quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu lao động dựa trên các thành tựu đã đạt được; hạn chế và một số giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước đối với xuất khẩu lao động

 • Bài trích


 • Trần Trọng Đào (2013-01)

 • Bài viết trình bày việc xây dựng chương trình quốc gia về an toàn lao động tiến tới pháp điển hóa Chương trình quốc gia về an toàn lao động; thực trạng việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn lao động trong các doanh nghiệp; một số giải pháp về pháp luật an toàn lao động.

 • Luận án


 • Trần Thị Thúy Ngọc;  Advisor:Giang Thanh Long, Bùi Quang Bình (-)

 • Luận án đã thực hiện hệ thống hóa các lý thuyết về sắp xếp cuộc sống (SXCS), sức khỏe, làm việc và tác động của SXCS đến sức khỏe và tình trạng làm việc của người cao tuổi (NCT). Trên cơ sở này, tác giả đã xây dựng được định nghĩa về sắp xếp cuộc sống của NCT và phân loại cách SXCS phù hợp với đặc điểm kinh tế-xã hội và bối cảnh văn hóa của Việt Nam.Trên cơ sở xây dựng khung&...

 • Luận án


 • Chu Tuấn Anh;  Advisor:Vũ Đăng Minh, Trần Đình Toàn (2022)

 • Luận án tiếp cận nghiên cứu tạo động lực thông qua việc xây dựng mô hình nghiên cứu về các nhân tố tác động tới động lực làm việc của người lao động tại các cơ sở dịch vụ y tế để qua mối quan hệ tác động này sẽ chỉ ra các công cụ tạo động lực cho người lao động. Tiếp đó, luận án áp dụng phương trình cấu trúc tuyến tính (SEM) để kiểm định các giả thuyết&#x...

 • Bài trích


 • Lê Minh Huyền, Nguyễn Đức Đồng (2022-05)

 • Dịch Covid-19 trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, trong khi đó, ở Việt Nam, số ca mắc tiếp tục tăng nhanh hơn, tuy nhiên hầu hết các tỉnh, thành phố chủ yếu do biến thể BA.2 của biến chủng Omicron làm lây lan nhanh tuy nhiên với tỷ lệ bao phủ vắc xin cao trên phạm vi toàn quốc. Theo Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) rằng khả năng phục hồi của thị trường lao động năm 2022 chậm và&#x...