Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) (2018-05-30)

 • Bản tóm lược chính sách này đề cập tới một số các cơ hội và thách thức đối với lĩnh vực lao động và việc làm của Việt Nam trong bối cảnh cách mạng Công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ với sự cải tiến và ứng dụng công nghệ tại nơi làm việc ở tốc độ nhanh hơn bao giờ hết

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Nguyễn Hữu Chí (2019)

 • Trình bày, phân tích, bình luận quá trình hình thành và phát triển của pháp luật lao động trong thời kỳ đổi mới ở Việt Nam thông qua một số nội dung chính như: Quan điểm, định hướng ban hành, sửa đổi Bộ luật Lao động qua các giai đoạn; Phương pháp lập pháp; Phạm vi điều chỉnh; Kết cấu nội dung trong Bộ luật Lao động.

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Trần Thị Thúy Lâm (2019)

 • Phân tích, đánh giá quyền tự do công đoàn của người lao động theo các khía cạnh quy định của pháp luật và thực trạng hiện nay, từ đó khẳng định cần có những quy định nhằm bảo vệ tổ chức đại diện người lao động trước sự can thiệp, thao túng của người sử dụng lao động cũng như trước các hành vi phân biệt đối xử chống công đoàn, quy định về đại diện đối với những nơi có hơn một ...

 • Bài trích


 • Nguyễn Xuân Tùng (2018)

 • Nền kinh tế thế giới đang thay đổi nhanh chóng bởi sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong khi cơ cấu nguồn nhân lực của Việt Nam còn nhiều bất cập, tình trạng thiếu việc làm, thất nghiệp chiếm tỷ lệ cao; nội dung và chương trình đào tạo cho người lao động chưa cập nhật, nhất là các kỹ năng cần thiết nhất hiện nay như: kỹ năng sáng tạo, kỹ năng khởi nghiệp, kỹ ...