Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Hạ Thị Thiều Dao, Nguyễn Thị Mai (2019-04)

 • Nghiên cứu này xem xét tác động của sốc sức khỏe đến hộ nông dân Việt Nam được rút trích từ bộ dữ liệu điều tra tiếp cận nguồn lực của hộ gia đình. Kết quả hồi quy cho thấy sốc sức khỏe làm giảm cung lao động nhưng lại tăng thu nhập (ngắn hạn) đối với những chủ hộ có trình độ giáo dục cao, nhiều tiết kiệm, tài sản giá trị cao...; ngược lại, đối với chủ hộ nghèo, trình độ giáo...

 • Bài trích


 • Nguyễn Võ Linh Giang (2019-07)

 • Bài viết phân tích, so sánh quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật Pháp về giải thích hợp đồng. Từ kết quả so sánh trên, bài viết chỉ ra các thiếu sót trong quy định về giải thích hợp đồng theo Bộ luật Dân sự năm 2015. Đồng thời, bài viết đề xuất các kiến nghị để hoàn thiện những thiếu sót đó.

 • -


 • Nguyễn Công Long (2014)

 • Khái quát quá trình hình thành và phát triển của vấn đề sử dụng lao động phạm nhân qua các thời kì : thời cổ đại, thời phong kiến Việt Nam; thời Pháp thuộc. Phân tích lịch sử hình thành và đặc điểm lao động phạm nhân ở Hoa Kỳ rút ra kinh nghiệm tham khảo, chọn lọc trong bối cảnh cải cách tư pháp ở Việt Nam

 • Luận án


 • Nguyễn Xuân Hưng (-)

 • Luận án đề xuất bốn quan điểm sáu định hướng lớn cho hoạt động xuất khẩu lao động của Việt Nam trong thời gian tới phù hợp với bối cảnh quốc tế và định hướng phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Trong đó, chiến lược xuất khẩu lao động phải được coi là một bộ phận quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước, phát triển xuất khẩu lao động gắn với phát triển...

 • Thông tin chuyên đề


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2020-05)

 • Việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là cần thiết, nhằm khắc phục những vướng mắc, hạn chế phát sinh trong quá trình thực thi Luật thời gian qua. Cơ cấu tài liệu gồm ba phần chính: 1. Mở đầu 2. Nội dung - Quy định pháp luật và thực hiện pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợ...