Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội (2006-10)

 • Báo cáo chuyên đề phân tích các quy định của pháp luật hiện nay về độ tuổi nghỉ hưu của lao động nam và nữ và những lập luận ủng hộ và ý kiến chưa đồng tình đối với phương án nâng độ tuổi nghỉ hưu của lao động nữ lên ngang bằng với nam giới trong dự án. Từ đó, Báo cáo đưa ra một số kiến nghị nhằm góp phần cung cấp thêm các thông tin để các đại biểu có thêm cơ sở...

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Giáng Hương, Đào Thị Kim Lân (2020-04)

 • Bài viết giới thiệu khái quát chính sách thu hút nguồn nhân lực của Australia với mục tiêu phát triển bền vững cộng đồng người bản địa và từng bước thu hẹp khoảng cách giữa người bản địa với các nhóm khác trong xã hội; qua đó kiến nghị một số nội dung Việt Nam có thể cho nghiên cứu, vận dụng trong việc xây dựng chủ trương, chính sách thu hút nguồn nhân lực phát triển kinh tế - xã hội&#...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (2019)

 • Tài liệu đề cập đến khái niệm và đặc điểm về kinh tế phi chính thức ở Việt Nam, lao động phi chính thức ở Việt Nam; vài nét về kinh tế phi chính thức ở Việt Nam; những bất cập chính sách đối với lao động phi chính thức; khu vực lao động phi chính thức và nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hiện hành ở Việt Nam; thực trạng phòn...

 • Bài trích


 • Phạm Thị Dự (2020-05)

 • Trong những năm qua, chuyển dịch cơ cấu lao động (CCLĐ) ở nước ta đã từng bước diễn ra theo hướng tích cực, phù hợp với xu hướng vận động phát triển của cơ cấu kinh tế. uy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, một số vấn đề đặt ra, như: trình độ chuyên môn kỹ thuật (CMKT) và năng suất lao động (NSLĐ) thấp; chuyển dịch CCLĐ theo ngành còn chậm; vẫn còn tồn tại các rào cản&#...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và đầu tư (2018)

 • Tài liệu về các chính sách liên quan tới tăng trưởng xnah và việc làm xanh của Việt Nam; thực trạng việc làm xanh tại Việt Nam; một số nhận xét, đánh giá về việc làm xanh tại Việt Nam; từ đó đưa ra những giải pháp nhằm thúc đẩy tạo việc làm xanh tại Việt Nam.