Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Hoàng Xuân Trường (2020-06)

 • Bài viết trình bày bản chất pháp lý cũng như vai trò của tuyển dụng lao động, phân tích các quy định của pháp luật hiện hành, so sánh, đánh giá với Bộ luật Lao động 2019 về tuyển dụng lao động dựa trên các khía cạnh: Chủ thể trong quan hệ tuyển dụng lao động; phương thức tuyển dụng lao động; trình tự, thủ tục tuyển dụng lao động và với hệ quả pháp lý của tuyển dụng lao động, qua đ...

 • Bài trích


 • Nguyễn Lê Thu (2020-08)

 • Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch ASEAN 2020 trong bối cảnh nhiều cam kết của khối đang được nghiên cứu và thực thi tại các quốc gia thành viên, trong đó có Bản Đồng thuận ASEAN về bảo vệ và thúc đẩy các quyền của lao động di trú. Do vấn đề bảo vệ quyền của lao động di trú cần có sự hợp tác giữa các quốc gia liên quan nên nhiều quốc gia đã phải tìm nhiều phương thức hợp...

 • Bài trích


 • Nguyễn Thùy Linh (2020-04)

 • Xuất khẩu lao động nói chung và xuất khẩu lao động sang Malaysia nói riêng không chỉ có đóng góp lớn đối với sự phát triển chung của kinh tế đất nước mà một lĩnh vực quan trọng của kinh tế đối ngoại, thúc đẩy nhanh chóng quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Trong 15 năm (2002 - 2017), số lượng lao động Việt Nam sang làm việc tại Malaysia có biến động tăng - giảm tùy th...

 • Bài trích


 • Bùi Thị Quỳnh Thơ (2020-08)

 • Phát triển nguồn lao động là một trong những giải pháp có tính chiến lược trong quá trình chuyển đổi nông nghiệp, nông thôn sang sản xuất hàng hóa phù hợp với chuyển dịch cơ cấu kinh tế (CCKT). Bài viết đề cập đến xu hướng chuyển dịch CCKT tỉnh Hà Tĩnh trong những năm vừa qua, khảo sát nhu cầu đào tạo nghề của lao động nông thôn (LĐNT) và kết quả đào tạo nghề tại tỉnh Hà Tĩnh tr...