Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Nguyễn Quang Thành (2021-04)

 • Di cư lao động đã và đang là một xu thế trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay. Những thay đổi về môi trường sống, môi trường làm việc ở nước sở tại và quốc gia xuất xứ sẽ là các rào cản khiến người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài khó có thể tái hòa nhập hiệu quả và bền vừng, phân tích những hạn chế trong một số quy định pháp luật hiện hành, từ đó, đề&#...

 • Luận án


 • Mai Đức Thiện;  Advisor:Nguyễn Xuân Thu, Ngô Ngân Bình (2021)

 • Luận giải sáng tỏ thêm và sâu sắc hơn những vấn đề lý luận về CTLLĐ (như khái niệm, bản chất, đặc điểm của CTLLĐ), pháp luật về CTLLĐ (như khái niệm, đặc điểm, nội dung vai trò pháp luật CTLLĐ). Trên cơ sở đánh giá tổng quan và kế thừa các kết quả các công trình nghiên cứu khoa học, Luận án đã phát triển thêm một cách có hệ thống, có chiều sâu để làm giàu lý luận chuyên ngành ...

 • Luận án


 • Trương Thị Ngọc Lan;  Advisor:Phạm Kiên Cường, Lê Thị Hà (2021)

 • Luận án quan niệm Quản lý nhà nước (QLNN) về phòng ngừa lao động trẻ em (LĐTE) là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực, pháp luật nhà nước đối với các quá trình, các hoạt động lao động trẻ em để nhằm giải quyết một cách toàn diện các nguyên nhân và hậu quả của lao động trẻ em, giảm thiểu lao động trẻ em, hướng đến bảo vệ quyền trẻ em. Luận án xác định các nội&#...

 • Luận án


 • Cao Hoàng Long;  Advisor:Hoàng Yến (2021)

 • Luận án đã tích hợp một số nhân tố tác động đến mức NSLĐ của doanh nghiệp ngành công nghiệp thực phẩm (CNTP) Việt Nam vào mô hình một cách có hệ thống, bao quát hơn các nghiên cứu thực nghiệm đã được thực hiện. Luận án đã vận dụng được phương pháp thống kê để phân tích thực trạng và biến động của NSLĐ bình quân ngành CNTP cũng như từng tiểu ngành ba chữ số và ứng dụng được các&#x...

 • Luận án


 • Nguyễn Thùy Linh;  Advisor:Vũ Thị Hòa (2021)

 • Luận án cung cấp một cơ sở thực tiễn cho các nhà hoạch định chính sách, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xuất khẩu lao động có những quyết sách hiệu quả hơn cho hoạt động xuất khẩu lao động trong giai đoạn tiếp theo. Bên cạnh đó, luận án cung cấp nguồn tư liệu tương đối đầy đủ và hệ thống cho những ai quan tâm đến hoạt động xuất khẩu lao động của Việt Nam trong những năm đổi mớ...

 • Bài trích


 • Tổ chức lao động quốc tế (ILO) tại Việt Nam (2021-12-05)

 • Bài viết đề cập đến phục hồi thị trường lao động bị đình trệ trong năm 2021; Covid19 đã mở ra khoảng cách về việc làm khó có thể thu hẹp trong tương lai gần; một số phục hồi trong năm 2021 tại Việt Nam, tuy nhiên hoạt động của thị trường lao động vẫn hạn chế.

 • Bài trích


 • Vũ Thị Thái Hà (2021-10)

 • Tại Việt Nam, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) dự báo đại dịch có thể ảnh hưởng đến sinh kế của 4,6 đến 10,3 triệu lao động. Trong đó, nhóm chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất và cũng dễ bị tổn thương nhất chính là lao các tác động khu vực thành thị phi chính thức. Để làm rõ hơn vấn đề này, bài viết tập trung phân tích động của đại dịch COVID-19 đến việc làm, thu nhập và chất lượng...

 • Bài trích


 • Lê Quang Minh (2021-10)

 • Đại dịch Covid 19 đã làm tăng tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ thiếu việc làm; làm giảm tiền lương, thu nhập của người lao động tại Việt Nam. Các đối tượng chịu tổn thương nhiều nhất là lao động có trình độ thấp, lao động lớn tuổi, lao động nữ, lao động ở khu vực thành thị, lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa, lao động trong ngành dịch vụ.Chính phủ càn đồng hành với doanh nghiệp để hạn chế&...

 • Bài trích


 • Phan Thị Lan Hồng (2021-10)

 • Quyền của người lao động (NLĐ) luôn được xem là một bộ phận quan trọng cấu thành hệ thống các quyền con người nói chung. Trong các văn kiện pháp lý quan trọng cùa Liên Hiệp quốc (UN) và công ước, khuyến nghị của Tổ chức lao động quốc tế (ILO) về nhân quyền, quyền của NLĐ được đề cập rất sớm và rõ nét. Từ việc thống kê và phân tích các quy định của pháp luật quốc quyền của NLĐ, bài...