Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Thu Lan (2021-09)

 • Chính sách bảo hiểm thất nghiệp là một trong các chính sách quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội, là công cụ quản trị thị trường lao động nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm. Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch Covid-19, chính sách bảo hiểm thất nghiệp không chỉ bù đắp những tổn thất về mặt tài chính để người lao động duy trì cuộc sống khi mất v...

 • Bài trích


 • Đoàn Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Vân Anh (2021-09)

 • Bảo hiểm xã hội là trụ cột của hệ thống an sinh xã hội, là "tấm lá chắn" bảo vệ cho người lao động gia đinh họ trước các rủi ro bị mốt hoặc giảm thu nhập. Với một quốc gia đũng phát triển như Việt Nam việc mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội đối với người lao động nói chung; người lao động khu vực phi chính thức nói riêng có ý nghĩa to lớn trong việc đảm bảo an...

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Loan Anh (2021-12)

 • Bảo đảm quyền của người lao động di cư Việt Nam ở nước ngoài là trách nhiệm của Nhà nước với công dân. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng xác định:"Làm tốt công tác bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài" nhằm bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Điều đó đã thể hiện trách nhiệm của Nhà nước đối với công dân, góp phần nâng cao vị thế chính trị, uy tín của Nhà nước ta&#...

 • Bài trích


 • Đỗ Xuân Trường (2022-01)

 • Đại dịch Covid-19 đã gây ra những tác động nghiêm trọng đến phát triển kinh tế xã hội, trong đó có vấn đề lao động và việc làm ở Việt Nam. Bài viết đánh giá những tác động và đưa ra một số giải pháp nhằm ổn định thị trường lao động để ứng phó hiệu quả với đại dịch Covid-19 trong tình hình mới.

 • Bài trích


 • Đinh Thị Chiên (2022-03)

 • An ninh - linh hoạt là một chính sách thị trường lao động đã được thực hiện ở Liên minh (EU) vào khoảng đầu thế kỷ XX nhằm tăng cường đồng thời sự lỉnh hoạt cho người sử dụng lao động và sự an ninh cho người lao động nhưng vẫn còn khá xa lạ và thiếu vẳng ở Việt Nam. Bài viết này làm rõ khái niệm an ninh - linh hoạt để gợi mở cho những nghiên cứu tiếp theo về chủ đề ...

 • Bài trích


 • Tăng Thị Bích Quyên (2022-01)

 • Khởi nghiệp sáng tạo đang là một trong các vấn đề được thế giới cũng như Chính phủ Việt Nam, các bộ, ngành, địa phương và các trường đại học đặc biệt quan tâm. Nhiều quốc gia trên thế giới xem khởi nghiệp sáng tạo như một động lực quan trọng nhất để tăng trưởng phát triển kinh tế, thay vì đầu tư nước ngoài, thương mại quốc tế hay cầu nội địa... Có thể nhận thấy khởi nghiệp đang là chủ&...