Phân quyền - Môi trường : [264]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 264
 • NCLP.so23.19.Phapluatbaovemoitruongvexulychatthai.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Tạ Thị Thùy Trang (2019-12)

 • Xã hội ngày càng phát triển thì lượng chất thải sinh hoạt, công nghiệp cũng tăng lên theo cấp số nhân. Lượng thải ngày càng nhiều nhưng các hệ thống xử lý tập trung không đủ để giải quyết làm ô nhiễm nghiêm trọng môi trường nước. Thực trạng trên đòi hỏi Nhà nước ta cần có những biện pháp thích hợp để hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về xử lý nước thải, từng&...

 • TVQH_Luật Quản lý và bảo vệ môi trường của nước Cộng hòa Singapore.pdf.jpg
 • Văn bản pháp luật


 • Trần Thu Hương (biên dịch) (2020-05)

 • Luật quản lý và bảo vệ môi trường của nước Cộng hòa Singapore (Đạo luật số 9 năm 1999) gồm 13 phần, 78 điều; kèm theo 3 phụ lục và Lịch sử pháp lý Đạo luật quản lý và bảo vệ môi trường (Luật số 94A).

 • TVQH_Luật Bảo vệ môi trường năm 1989 của nước CHND Trung Hoa.pdf.jpg
 • Văn bản pháp luật


 • Đồ Thúy Hòa (biên dịch) (2020-05)

 • Luật Bảo vệ môi trường của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Luật được thông qua ngày 26/12/1989 tại Kỳ họp thứ 11, Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Khoá 7; được công bố và có hiệu lực từ ngày 26/12/1989 bởi Sắc lệnh Số 22 của Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung hoa) gồm 6 chương, 47 điều.

 • Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học.pdf.jpg
 • Văn bản pháp luật


 • - (1995-11-17)

 • Nhận thấy các hiệp định thương mại và môi trường cần hỗ trợ lẫn nhau hướng tới việc đạt được sự phát triển bền vững, nhấn mạnh rằng Nghị định thư này không được diễn giải theo nghĩa làm thay đổi các quyền và nghĩa vụ của bên tham gia trong bất kỳ hiệp định quốc tế hiện có nào, Hiểu rõ các trích dẫn ở trên không chủ định buộc Nghị định thư này phải lệ thuộc vào các hiệp định ...

 • Tuyên bố của Liên hợp quốc về môi trường và phát triển.pdf.jpg
 • Văn bản pháp luật


 • - (1992-06-14)

 • Khẳng định lại tuyên bố của hội nghị Liên Hợp Quốc về môi trường con người, thông qua tại Stockholm ngày 16-6-1972 và tìm cách phát huy tuyên bố ấy. Nhằm thiết lập một sự chung sức toàn cầu mới và hình dáng thông qua việc tạo dựng những cấp độ hợp tác giữa các quốc gia, những thành phần chính trong các xã hội và nhân dân Hoạt động đề đạt những hiệp định quốc tế tôn trọng quyền lợi...

 • Công ước về hỗ trợ trong trường hợp có sự cố hạt nhân hay phóng xạ khẩn cấp (IAEA), 1986.pdf.jpg
 • Văn bản pháp luật


 • - (1986)

 • Nhận thức rằng những hoạt động có liên quan đến hạt nhân đang được tiến hành ở nhiều Quốc gia.Ý thức được về các hoạt động của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế trong việc xây dựng những nguyên tắc chỉ đạo cho việc tổ chức giúp đỡ lẫn nhau trong trường hợp khẩn cấp có liên quan đến tai nạn hạt nhân hay sự cố khẩn cấp về phóng xạ. Các bên kí kết Công ước về hỗ trợ trong trư...

 • Cong uoc STOCKHOLM ve cac chat o nhiem huu co kho phan huy 2001.pdf.jpg
 • Văn bản pháp luật


 • - (2001)

 • Thừa nhận tầm quan trọng của việc phát triển và sử dụng các quá trình và hóa chất thay thế hợp lý về mặt môi trường, Kiên quyết bảo vệ sức khỏe con người và môi trường trước những tác động có hại của các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy, Các bên kí kết Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy ( POP ), 2001.

 • Công ước Minamata năm 2013 về thủy ngân.pdf.jpg
 • Văn bản pháp luật


 • - (2013)

 • Nhận thức rằng thủy ngân là một hóa chất quan ngại toàn cầu, sở hữu khả năng lan truyền rộng (theo chuỗi dài) trong không khí, tính bền vững trong môi trường nhân sinh, khả năng tích tụ sinh học trong các hệ sinh thái và có những tác động tiêu cực đáng kể đến sức khỏe con người và môi trường, Các nước thành viên tham gia kí kết Công ước Minamata về thủy ngân

 • Công ước chống sa mạc hóa của Liên hợp quốc, 1992.pdf.jpg
 • Văn bản pháp luật


 • - (1992)

 • Công ước Chống sa mạc hoá của Liên Hợp Quốc được đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh về môi trường và phát triển tại Rio de Janeiro, Brazin vào tháng 6 năm 1992. Sau hơn một năm tham khảo ý kiến đóng góp của hơn 1.000 nước trên thế giới, cuối cùng Công ước đã được hoàn chỉnh vào tháng 6 năm 1994. Công ước được mở cho các nước ký tại Pari vào ngày 14-15 tháng 10 năm 1994.

 • cong uoc BASEL ve kiem soat van chuyen qua bien gioi cac phe thai nguy hiem va viec tieu huy chung.pdf.jpg
 • Văn bản pháp luật


 • - (1989)

 • Việc vận chuyển qua biên giới phế thải nguy hiểm và các phế thải khác chỉ được phép khi việc vận chuyển và tiêu huỷ cuối cùng các phế thải này được thừa nhận là hợp lý về mặt sinh thái. Kiên quyết, bằng việc kiểm soát chặt chẽ, bảo vệ sức khoẻ con người và bảo vệ môi trường chống những hậu quả độc hại mà nguồn gốc là do việc sản sinh và quản lý các phế thải nguy hiểm v...

 • TVQH_Góp ý dự thảo Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi)_NCLP.pdf.jpg
 • Thông tin chuyên đề


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2020-05)

 • Chuyên đề tổng hợp ý kiến chuyên gia tại Tọa đàm góp ý vào dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), tập trung vào các vấn đề như: các thuật ngữ, các hành vi bị cấm, bảo vệ thành phần môi trường, chiến lược bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường, quy chuẩn kỹ thuật môi trường, công cụ kinh tế và nguồn lực bảo vệ môi trường.

 • TVQH_Đánh giá tác động môi trường (ĐTM), thực trạng và kiến nghị_NCLP.pdf.jpg
 • Thông tin chuyên đề


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2020-05)

 • Nội dung đánh giá thực trạng pháp luật và thực trạng thi hành các quy định pháp luật về tác động môi trường, từ đó, đề xuất các giải pháp hoàn thiện các quy định pháp luật về tác động môi trường.

 • TVQH_Góp ý hoàn thiện Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi)_NCLP.pdf.jpg
 • Thông tin chuyên đề


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2020-05)

 • Chuyên đề trình bày một số hạn chế trong các quy định pháp luật hiện nay về thông tin môi trường và kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật về thông tin môi trường trong dự án Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 264