Phân quyền - Môi trường : [395]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 395
 • PLTTOL44.20_Phap luat tham dinh bao cao danh gia_moi truong.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Trần Linh Huân (2020-09-30)

 • Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường là một trong những yêu cầu quan trọng của hoạt động đánh giá tác động môi trường. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì hoạt động thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường hiện nay vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định, điều này xuất từ nhiều lý do khác nhau. Bài viết tập trung phân tích, đánh giá, chỉ ra những điểm hạn...

 • PLTTOL_42.20_Tac dong moi truong_PL VNam_kien nghi.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Lương Thị Thoa (2020-03-15)

 • Đánh giá tác động môi trường là một trong những điểm mới trong pháp luật bảo vệ môi trường của Việt Nam. Các quy định vê đánh giá tác động môi trường nhằm xác định chủ thể cũng như các cơ chế vận hành và giám sát, kiểm soát việc phân tích, dự báo của tác động của hoạt động đầu tư và đưa ra những giải pháp cụ thể. Bài viết của tác giả phân tích thực tế những quy định về đánh&#...

 • TVQH_Báo cáo chuyên đề_Tổng quan một số thông tin về biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường_UBKHCN&MT.pdf.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường (2021-10)

 • Báo cáo gồm 2 phần: Về biến đổi khí hậu (phát thải khí nhà kính; thị trường tín chỉ các bon, khí nhà kính); và về môi trường (chất thải nhựa đại dương; công nghệ xử lý rác thải thu hồi năng lượng, tài chính cho bảo vệ môi trường và thuế bảo vệ môi trường).

 • TVQH_Tuyên truyền về bảo vệ môi trường để thích ứng với biến đổi khí hậu_TCCS.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nguyễn Đông (2018-04-05)

 • Nghị quyết số 24-NQ/TW, Hội nghị Trung ương 7 khóa XI về “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường” yêu cầu tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, hình thành ý thức chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đa dạng hóa hình thức, đổi mới nội dung, xác&...

 • PLTTOL1.17_Van de hop tac quoc te_bien doi khi hau_VNam.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Phan Đình Minh (2017-01)

 • Hiện nay, vấn đề biến đổi khí hậu đã và đang là một thách thức mang tính toàn cầu, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, chính sách đối ngoại của tất cả các quốc gia trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Đã có rất nhiều những giải pháp được đưa ra và triển khai nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu. Một trong số đó là hợp tác quốc tế trong ứng phó với biến đổi ...

 • TVQH_Kinh tế - xã hội và môi trường vùng đồng bằng sông Cửu Long trước tác động của biến đổi khí hậu_TCCS.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Lê Anh Tuấn (2017-01-19)

 • Bài viết trình bày lịch sử khẩn hoang, xây dựng và phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long cho thấy, người dân vùng này có nhiều kinh nghiệm thích nghi với lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, đất chua phèn; và hiện nay hiểu biết của nhiều người dân, doanh nghiệp trong vùng về biến đổi khí hậu vẫn còn khá mơ hồ và phần lớn vẫn chưa có một kế hoạch tích cực, chủ động để ứng phó, thích ng...

 • TVQH_Khi không còn mưa thuận gió hòa_TCCS.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Huy Vũ (2018-11-14)

 • Trong vòng 20 năm qua, ở nước ta, mỗi năm, thiên tai làm trên 300 người chết và mất tích, thiệt hại về vật chất chiếm khoảng 1% - 1,5% GDP, ảnh hưởng đến điều kiện sống của nhiều người dân và sự phát triển bền vững của đất nước. Thiên tai đã và đang là nỗi lo lớn đối với toàn xã hội. Bài viết trình bày tình trạng thiên tai dồn dập, khó lường, nỗ lực phòng, chống thiên tai và...

 • TVQH_Tác động của biến đổi khí hậu đến hòa bình, an ninh quốc tế hiện nay và đề xuất đối với Việt Nam_TCCS.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nguyễn Việt Lâm (2020-08-22)

 • Biến đổi khí hậu đã và đang đặt ra những thách thức to lớn đối với tất cả các quốc gia trên thế giới. Với tốc độ gia tăng nhanh chóng, biến đổi khí hậu không những ngày càng tác động sâu rộng đến kinh tế, chính trị và mọi khía cạnh của đời sống xã hội. Bài viết phân tích biến đổi khí hậu và những vấn đề đặt ra; thế giới thảo luận và xử lý các nguy cơ từ biến đổi khí ...

 • TVQH_Rác thải - Mối nguy nghiêm trọng với đời sống hải dương_TCCS.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Hà Bùi (2014-06-05)

 • Các nhà khoa học nhận định rằng, khu vực Thái Bình Dương được xem là bãi rác lớn nhất so với các khu vực đại dương khác trên thế giới. Bài viết phân tích tình hình rác thải ở đại dương (chủ yếu ở Thái Bình Dương) và các giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường biển.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 395