Phân quyền - Môi trường : [335]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 335
 • TVQH_Báo cáo cuối cùng Lộ trình điện gió ngoài khơi cho Việt Nam_NHTG.pdf.jpg
 • Báo cáo


 • Ngân hàng Thế giới (2021-07)

 • Báo cáo phân tích chiến lược về tiềm năng phát triển điện gió ngoài khơi ở Việt Nam, xem xét cả cơ hội và thách thức theo các kịch bản tăng trưởng khác nhau. Lộ trình này được thực hiện nhằm cung cấp thông tin để hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong việc thiết lập chính sách, quy định, quy trình và cơ sở hạ tầng để thúc đẩy sự thành công của ngành điện gió ngoài khơi.

 • TVQH_Từ Covid-19 đến biến đổi khí hậu_NHTG.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Ngân hàng thế giới (2020-12)

 • Báo cáo gồm 2 phần chính: Phần 1: Những diễn biến kinh tế gần đây và triển vọng. Phần này điểm lại những kết quả kinh tế gần đây của Việt Nam và bàn về triển vọng trong ngắn hạn cũng như dài hạn của nền kinh tế. Phần 2: Covid-19 để lại những bài học nào có thể áp dụng cho thách thức về biến đổi khí hậu và môi trường của Việt Nam. Đề xuất làm thế nào để những bài học...

 • LUẬN ÁN.pdf.jpg
 • Luận án


 • Nguyễn Sơn Hà;  Advisor:Vũ Thị Duyên Thủy, Hà Thị Mai Hiên (2021)

 • Luận án đã làm rõ được các nội dụng chủ yếu và thực trạng quy định của pháp luật về BVMT trong giai đoạn chuẩn bị thi công, trong giai đoạn thi công xây dựng, trong giai đoạn hoạt động khu kinh tế (KKT) cũng như quy định về trách nhiệm thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm đối với BVMT trong KKT; Luận án đã đề xuất được các giải pháp hoàn thiện khung pháp luật về BVMT&#x...

 • TVQH_Tăng cường thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường để phát triển bền vững_TCQLNN.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Thanh Huyền (2020-10)

 • Để bảo đảm sự phát triển bền vững, bảo vệ và nuôi dưỡng nguồn tài nguyên thiên nhiên cho các thế hệ mai sau, Việt Nam đã ban hành Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động của con người khi tác động vào thiên nhiên, ảnh hưởng đến môi trường sống. Bài viết đưa ra phân tích về khung pháp luật bảo vệ môi trường hiện tại và đưa ra những kiến nghị&#x...

 • Ngheluat9.20.Giayphepmoitruong.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Đặng Hoàng Sơn (2020-09-11)

 • Giấy phép môi trường là một thuật ngữ đang được sử dụng phổ biến trong nhiều tài liệu cũng như trong một số văn bản pháp luật. Tuy nhiên hiện nay đang có nhiều cách hiểu khác nhau về giấy phép môi trường dẫn đến việc ban hành quy định pháp luật cũng như tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về các nội dung liên quan đến giấy phép môi trường còn nhiều bất cập, từ đó ảnh hưởng&#...

 • NNPL10.20.Cong uoc Basel_xu ly_chat thai nguy hai_kien nghi_VNam.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Phan Thị Hương Giang (2020)

 • Bài viết phân tích về đóng góp của Công ước Basel đối với việc bảo vệ môi trường từ việc kiểm soát hoạt động vận chuyển chất thải nguy hại xuyên biên giới cũng như quy định của pháp luật Việt Nam trong thực thi Công ước Basel về vấn đề này. Từ đó, xem xét cách áp dụng của các quốc gia trong việc thực thi Công ước nhằm đưa ra những kiến nghị về việc quản lý hoạt động vận chuyển...

 • NNPL11.20.Boi thuong thiet hai ngoai hop dong_o nhiem moi truong.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Viết Xuân (2020-11)

 • Các tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do hành vi gây ô nhiễm môi trường gây ra ngày càng nhiều, nhưng việc giải quyết các yêu cầu này gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc do chính những bất cập trong các quy định của pháp luật về vấn đề này. Trong phạm vi bài viết, tác giả tập trung phân tích, đánh giá những quy định của pháp luật liên quan đến trách nhiệm bồi thường thiệt hạ...

 • LUẬN ÁN. Nguyễn Thị Kim Tuyến.pdf.jpg
 • Luận án


 • Nguyễn Thị Kim Tuyến;  Advisor:Nguyễn Phú Giang, Lê Thị Diệu Linh (2020)

 • Luận án làm sáng tỏ tình hình thực hiện kế toán môi trường trong ngành khai khoáng tỉnh Bình Định - một trong những ngành nhạy cảm môi trường theo thông tư 04/2012/TT-BTNMT. Trên cơ sở đó, luận án đã đưa ra một số giải pháp hoàn thiện kế toán môi trường tại các doanh nghiệp này, cụ thể: hoàn thiện ghi nhận thông tin kế toán môi trường, hoàn thiện xử lý thông tin kế toán m...

 • TVQH_Hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu_QLNN.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Linh Giang (2020-11-16)

 • Bài viết tổng hợp nội dung về pháp luật bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, khẳng định phát triển kinh tế của Việt Nam phải luôn gắn với bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu; trên cơ sở đó đề xuất giải pháp hoàn thiện về vấn đề này trong thời gian tới.

 • TVQH_Một số điểm mới của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020_KTVDB.pdf.jpg
 • Thông tin chuyên đề


 • Nguyễn Hưng Thịnh, Nguyễn Trung Thuận (2021-01)

 • Bài viết trình bày một số vấn đề mới của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020: Cộng đồng dân cư được coi là chủ thể trong công tác bảo vệ môi trường; thay đổi phương thức quản lý môi trường đối với dự án đầu tư theo các tiêu chí môi trường; thúc đẩy loại rác thải tại nguồn; thẩm quyền quản lý nhà nước dựa trên nguyên tắc quản lý thống nhất, một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ tr...

 • TVQH_Bàn về các phương án thu phí bảo vệ môi trường đối với khí thải ở Việt Nam_TCTC.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Lê Xuân Trường, Nguyễn Thị Hồng Hạnh (2020-11)

 • Bài viết chỉ rõ sự cần thiết phải thu phí bảo vệ môi trường đối với khí thải ở Việt Nam, phân tích cơ sở lý luận, thực tiễn của thu phí bảo vệ môi trường đối với khí thải và đề xuất phương án thu phí bảo vệ môi trường đối với khí thải ở Việt Nam.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 335