Phân quyền - Môi trường : [297]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 297
 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nguyễn Thế Chinh, Phan Thị Kim Oanh; Phạm Thị Hà (2019)

 • Bài viết phân tích nội hàm khái niệm an ninh môi trường, những vấn đề nổi cộm tại Việt Nam trong bối cảnh hiện nay và kinh nghiệm một số quốc gia trong việc đảm bảo an ninh môi trường.

 • item.jpg
 • Kỉ yếu


 • Vũ Cao Đàm (2019)

 • Bài viết liệt kê các sự kiện tiêu biểu về an ninh môi trường tại Việt Nam từ thập niên 90 đến tháng 6/2009, vấn đề an ninh môi trường ở Việt Nam và đề xuất cần một chính sách quốc gia an ninh môi trường thống nhất trên con đường CNH-HĐH và hội nhập quốc tế.

 • item.jpg
 • Kỉ yếu


 • Nguyễn Mạnh Cường, Lương Thị Kim Dung (2019)

 • Bài viết tập trung vào việc nhận diện các hiểm họa đe dọa an ninh môi trường biển Việt Nam, phân tích cơ chế, chính sách, pháp luật Việt Nam về an ninh môi trường biển và đề xuất giải pháp hữu hiệu cho tăng cường bảo đảm an ninh môi trường biển phát triển bền vững trong bối cảnh chuyển đổi kinh tế, sinh thái, xã hội của Việt Nam.

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nguyễn Thị Nghĩa (2019)

 • Bài viết tóm lược những vấn đề về môi trường toàn cầu, an ninh môi trường, mối quan hệ giữa an ninh môi trường và an ninh quốc gia. Đề xuất 5 giải pháp an ninh môi trường nhằm mục tiêu phát triển bền vững

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nguyễn Trí Thâm (2020-05)

 • Bài viết kiến nghị một số điểm trong luật Bảo vệ môi trường sửa đổi liên quan đến: Đánh giá tác động môi trường; trách nhiệm bảo vệ môi trường đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; bảo vệ môi trường trong hoạt động y tế; quản lý chất thải; phòng ngừa, khắc phục sự cố môi trường; quy chuẩn kỹ thuật môi trường; thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm về môi trường.

 • item.jpg
 • Kỉ yếu


 • Võ Xuân Vinh (2019)

 • Bài viết trình bày về tình trạng ô nhiễm môi trường biển ở Đông Nam Á, nguyên nhân gây ra tình trạng này; tình hình hợp tác bảo vệ môi trường biển ở Đông Nam Á.

 • TVQH-Chiến lược chính sách biển của một số nước trong khu vực Biển Đông và tác động đối với VN-VCLCSTNMT.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Đặng Trung Tú, Trần Đình Lân; Nguyễn Văn Quân, Vũ Mạnh Hùng (-)

 • Bài viết trình bày tổng quan về chiến lược, chính sách biển của một số nước trong khu vực và những tác động đến Việt Nam. Phân tích những vấn đề cấp bách đặt ra đối với xây dựng chính sách quản lý và khai thác bền vững vùng biển đảo Việt Nam góp phần bảo vệ an ninh chủ quyền biển đảo quốc gia. Từ đó rút ra những bài học cho Việt Nam trong công tác xây dựng chính sách, chiến l...

 • TVQH_Pháp luật môi trường Việt Nam với vấn đề trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp_TCĐTCT.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Trần Anh Tấn (2020-05)

 • Bài viết phân tích các vấn đề cơ bản về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp dưới góc độ pháp luật môi trường Việt Nam, đồng thời đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực này, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội về môi trường trong suốt quá trình hoạt động

 • TVQH_Lợi ích doanh nghiệp và trách nhiệm với môi trường_TCĐTCT.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Trần Thị Hồng Ngọc, Phan Trường Khanh; Dương Hoàng Thương (2020-06)

 • Bài viết nêu thực trạng ảnh hưởng của hoạt động sản xuất kinh doanh tới môi trường tại Việt Nam hiện nay, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm khuyến khích doanh nghiệp tích cực hơn nữa trong việc tham gia bảo vệ môi trường.

 • TVQH_Hoàn thiện pháp luật về hàng rào kỹ thuật về môi trường tại Việt Nam-TCĐTCT.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nguyễn Thị Thảo Anh (2020-07)

 • Nghiên cứu và phân tích một cách toàn diện, đồng bộ, đầy đủ thực tiễn hệ thống pháp luật về hàng rào kỹ thuật về môi trường tại Việt Nam để làm cơ sở cho việc xây dựng “rào cản thương mại” nói chung hay “rào cản thương mại về môi trường” nói riêng của hệ thống pháp luật Việt Nam trong thời gian tới.

 • TVQH_BaovedongvatthucvathoangdaoVietNam.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Thư viện Quốc hội (2020)

 • Báo cáo tổng hợp kết quả của 02 cuộc Tọa đàm khoa học liên quan đến thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ động, thực vật hoang dã ở Việt Nam, trong đó, tập trung phân tích, đánh giá thực trạng và những hạn chế của chính sách, đồng thời, chia sẻ những kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ động vật hoang dã, bài học cho Việt Nam.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 297