Phân quyền - Môi trường : [521]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 521
 • item.jpg
 • Bài trích


 • Lò Thị Việt Hà, Đỗ Đức Hồng Hà (2020-10-04)

 • Sau hơn 05 năm triển khai thực hiện, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, Luật Bảo vệ môi trường hiện hành đang đứng trước yêu cầu cần phải được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một cách toàn diện. Trong phạm vi bài viết này, tác giả tập trung phân tích và đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện Dự thảo Luật Bảo vệ...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Bùi Thị Hường (2022-06)

 • Ngày nay, vấn đề bảo đảm quyền con người được sống trong môi trường trong lành đang là vấn đề nóng ở các quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách, tạo hành lang pháp lý để bảo vệ môi trường nhằm bảo đảm cho người dân sống trong môi trường trong lành. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn rất nhiều hành vi lách luật, hành vi gây ô nhiễm môi trườ...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Thùy Hương (2022-06)

 • Việt Nam vươn lên trở thành một trong những thị trường năng lượng tái tạo lớn nhất chỉ trong một thời gian ngắn cho thấy vai trò của các cơ chế khuyến khích, nhất là biểu giá điện FiT trong việc thiết lập thị trường năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, Việt Nam cần phải có kế hoạch phù hợp để tạo điều kiện cấp phép và đảm bảo phát triển lưới điện tương xứng. Tính chất ràng buộc về thờ...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Vũ Việt Phương (2022-06)

 • Bài viết trình bày những kinh nghiệm chi trả dịch vụ môi trường ở hai quốc gia Châu Mỹ, nơi mà chi trả dịch vụ môi trường đã được áp dụng từ rất sớm và đã đạt những thành tựu nhất định là Costa Rica và Brazil. Qua việc nghiên cứu kinh nghiệm của hai quốc gia nói trên, bài viết rút ra một số hàm ý chính sách cho Việt Nam trong quá trình thực hiện chi trả dịch vụ môi&#x...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Lê Văn Hợp (2022-03-18)

 • Mỗi năm, Việt Nam thiệt hại do ô nhiễm môi trường tương đương với 5% GDP. Nguyên nhân của tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay ở nước ta có nhiều, nhưng các nguyên nhân chính gồm: những bất cập của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; tính răn đe của các quy định xử lý vi phạm pháp luật môi trường còn thấp; ý thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp trong công...

 • item.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Viện Nghiên cứu Lập pháp (2023-05)

 • Bài viết trình bày một số vấn đề chung về sửa đổi Luật Tài nguyên nước; Các nội dung chính của dự thảo luật và một số nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thể của Dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).

 • item.jpg
 • Luận án


 • Phạm Thị Gấm;  Advisor:Đoàn Năng, Hoàng Ly Anh (2021)

 • Luận án đã góp phần làm sáng tỏ thêm những vấn đề lý luận về thực hiện các cam kết quốc tế (CKQT) về bảo vệ môi trường biển (BVMTB) do nguồn Ô nhiễm từ đất liền (ONTĐ)L như định nghĩa, nội dung và đặc điểm của CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL; “luật mềm” quốc tế về BVMTB do nguồn ONTĐL; lịch sử hình thành, vai trò và xu hướng phát triển của các CKQT về BVMTB do ...

 • item.jpg
 • Luận án


 • Nguyễn Duy Thái;  Advisor:Phạm Tất Thắng, Nguyễn Văn Lưu (2022)

 • Luận án đưa ra quan điểm về phát triển dịch vụ môi trường ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế; đặc điểm; nội dung phát triển, nhân tố tác động, tiêu chí phát triển thị trường dịch vụ Chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH). Trên cơ sở thực trạng nội dung và nhân tố tác động đến phát triển thị trường dịch vụ CTRSH. Luận án đề xuất một số vấn đề hoàn thiện để phát triển ...

 • item.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Trịnh Ngọc Cường, Nguyễn Thị Hải Hà; Nhóm Dịch vụ Nghiên cứu, Thư viện Quốc hội, Văn phòng Quốc hội (2023-05)

 • Bài viết trình bày 09 vấn đề trọng tâm, bao gồm: (1) Phạm vi điều chỉnh; (2) Rà soát, làm rõ một số khái niệm, thuật ngữ; (3) Về áp dụng Luật Tài nguyên nước và các luật có liên quan; (4) Về vai trò của cộng đồng dân cư; (5) Về điều tra cơ bản, chiến lược, quy hoạch tài nguyên nước; (6) Về quản lý, bảo vệ, phát triển, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; phòng, chống và khắc phục&#...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 521