Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Đỗ Ngân Bình (2006)

 • Việc đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động khi thực hiện các biện pháp ngăn ngừa và xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cũng như có chính sách hỗ trợ hợp lý cho các cơ sở này khi giải quyết việc làm, tiền lương cho người lao động trong quá trình thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường cũng là một việc làm cần thiết.

 • 2009


 • Lại Ngọc Hải (2009)

 • Electronic Resources; Quan điểm về tình huống bất thường xã hội và tình huống bất thường trong xã hội do tác động của những yếu tố tự nhiên gây nên. Bản chất, dặc điểm, nội dung, hình thức thể hiện, khả năng, mức độ, chiều hướng và hệ quả của tình huống bất thường trong xã hội do tác động của những yếu tố tự nhiên. Phát triển bền vững - giải pháp của con người với các tình huống bất thường&...

 • Tạp chí


 • Vũ Thị Duyên Thuỷ (2009)

 • Pháp luật quản lý chất thải nguy hại giữ vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, trong phát triển bền vững ở nước ta hiện nay. Nó không chỉ là công cụ điều hoà lợi ích của từng tổ chức, cá nhân với lợi ích chung của cộng đồng về môi trường, đảm bảo chất lượng môi trường sống mà còn là yếu tố không thể thể thiếu góp phần thay đổi nhận thức chung của cộng đồng theo hướng có&...

 • Tài liệu dịch


 • The National Assembly (2005-11-29)

 • This Law provides for activities of environmental protection; policies, measures and resources for environmental protection; rights and obligations of organizations, households and individuals in environmental protection