Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Vũ Thu Hạnh (1998)

 • Các văn bản pháp lý trong lĩnh vực bảo vệ môi trường được chia làm hai loại: luật cứng và luật mềm. Luật cứng bao gồm các văn bản pháp luật trong nước, các thoả thuận quốc tế cũng như khu vực; luật mềm gồm các kế hoạch và chương trình hành động quốc gia. Ở Singapore không có đạo luật bảo vệ môi trường riêng, luật môi trường được gọi là luật khung, hay là luật bao trùm trong đó bao ...

 • Tạp chí


 • Vũ Thu Hạnh (1996)

 • Nhà nước ta đang từng bước xây dựng và hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp luật bảo vệ tài nguyên - môi trường như: Luật bảo vệ sức khoẻ nhân dân, Luật bảo vệ và phát triển rừng, Luật bảo vệ môi trường, Luật khoáng sản...Trong đó việc thúc đẩy giáo dục môi trường là việc làm được quan tâm hàng đầu.

 • Tạp chí


 • Vũ Thị Duyên Thuỷ (2009)

 • Pháp luật quản lý chất thải nguy hại giữ vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, trong phát triển bền vững ở nước ta hiện nay. Nó không chỉ là công cụ điều hoà lợi ích của từng tổ chức, cá nhân với lợi ích chung của cộng đồng về môi trường, đảm bảo chất lượng môi trường sống mà còn là yếu tố không thể thể thiếu góp phần thay đổi nhận thức chung của cộng đồng theo hướng có&...

 • Tạp chí


 • Vũ Thị Duyên Thủy (2008)

 • Vận chuyển chất thải nguy hại là hoạt động do tổ chức hay cá nhân tiến hành nhằm chuyên chở chất thải nguy hại từ nơi phát sinh tới nơi chôn lấp, xử lý theo quy định. Hoạt động này có thể gây ảnh hưởng xấu cho môi trường xung quanh cũng như sức khỏe con người do nguy cơ phát tán chất thải nguy hại hay gây sự cố môi trường trong quá trình chuyên chở. Do vậy để phòng ngừa và gi...

 • Tạp chí


 • Vũ Thu Hạnh (1995)

 • Nước Mỹ là một trong những nước đã có sự kết hợp giữa chủ trương phát triển đất nước theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá kinh tế đồng thời không ngừng xây dựng và hoàn thiện pháp luật bảo vệ môi trường. Do vậy chính sách và luật pháp bảo vệ môi trường ở Mỹ rất được quan tâm và hoạt động có hiệu quả.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Lê Thành Quân (-)

 • Một số đánh giá cụ thể về công tác bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế; Trách nhiệm của các doanh nghiệp phát triển hạ tầng khu công nghiệp; Tình hình sử dụng vốn đầu tư cho bảo vệ môi trường khu kinh tế và một số đề xuất đảm bảo việc phát triển khu kinh tế ven biển gắn với công tác bảo vệ môi trường