Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Tài liệu tham khảo khác


  • Cục Bảo vệ và phát triển rừng (-)

  • Bài viết giới thiệu về Dự án REDD+ : là sáng kiến nhằm làm chậm lại quá trình mất rừng. Tuy nhiên làm thế nào để REDD+ vận hành trên thực tế đang là một vấn đề gây nhiều tranh cãi, vì chúng liên quan tới các vấn đề nhạy cảm và phức tạp về chủ quyền quốc gia, quyền con người, những khoản tiền lớn và tham nhũng.

  • previous
  • 1
  • next