Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2015-12)

 • Tài liệu nhằm cung cấp cho các độc giả, đặc biệt là các nhà hoạch định chính sách những khái niệm toàn diện, các đặc điểm và các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp và vai trò của chính sách Chính phủ trong việc phát triển thành công các hệ sinh thái khởi nghiệp.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2017-10)

 • Tài liệu đề cập đến nhu cầu phát triển đô thị xanh ở Đông Nam Á; nắm bắt các cơ hội chưa khai thác: chính sách phát triển đô thị xanh; đòn bẩy quản lý cho phép phát triển đô thị xanh ở Đông Nam Á.

 • Bài trích


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2011-06)

 • tổng quan: "Biến đổi khí hậu toàn cầu, nguyên nhân, hiện trạng và chính sách công nghệ quốc gia liên quan" nhằm mục đích phản ánh một thực trạng rằng, khí hậu toàn cầu đã và đang biến đổi, với nguyên nhân chủ yếu là do các hoạt động của con người gây ra. Bằng tổng quan này, độc giả được cung cấp thông tin về những tác động của biến đổi khí hậu theo các kịch bản dự báo được ch...

 • Bài trích


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2013)

 • Kinh nghiệm tăng trưởng xanh cacbon thấp của các nước đi trước có thể mở rộng, mô phỏng và thích nghi với điều kiện ở các nước đang phát triển thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Để giúp độc giả có thể hiểu rõ về những thách thức, các phương án lựa chọn và các vấn đề liên quan đến triển vọng tăng trưởng xanh cacbon thấp của khu vực; tài liệu này được dựa trên giả ...

 • Bài trích


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2014)

 • Tổng luận nhằm giúp bạn đọc có thể hiểu rõ hơn nhu cầu cấp bách đối với tái chế chất thải nhựa trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 “phát triển ngành nhựa thành một ngành kinh tế mạnh với tốc độ tăng trưởng cao và bền vững; từng bước xây dựng và phát triển ngành nhựa đồng bộ từ sản xuất nguyên liệu đến chế biến sản phẩm cuối cùng, xử lý ch...

 • Bài trích


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2019)

 • Tổng luận gồm 3 phần: phần 1 đề cập đến tổng quan chung về chất thải rắn; phần 2 mô tả bức tranh toàn cầu về quản lý chất thải rắn ở các khu vực trên thế giới và phần 3 trình bày về hệ thống quản lý chất thải rắn và xu hướng công nghệ áp dụng trong hoạt động quản lý chất thải rắn.

 • previous
 • 1
 • next