Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Nguyễn Thị Hồng Yến (2011)

 • Bài viết tập trung vào quá trình thực thi các cam kết của Việt Nam trong Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (viết tắt là UNFCCC) và Nghị định thư Kyoto về cắt giảm khí thải nhà kính (viết tắt là KP) ở cả hai khía cạnh lập pháp và thực tiễn triển khai.

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2016)

 • Báo cáo đánh giá nghị viện là trung tâm của phản ứng với biến đổi khí hậu. Tập tài liệu tập trung vào vai trò của nghị viện trong việc tăng cường phản ứng quốc tế. Nó cũng nhấn mạnh bốn lĩnh vực hành động chính với các khuyến nghị thiết thực về cách đạt được phân phối nhằm giảm phát thải nhà kính toàn cầu và giảm thiểu tác động xấu nhất của biến đổi khí hậu.

 • Bài trích


 • Vũ Thị Thu Hằng (2018-05)

 • Biến đổi khí hậu cùng với suy thoái, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường, suy giảm đã dạng sinh học đang tác động không nhỏ đến quá trình tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Là một trong năm quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, những thách thức hiện hữu của biến đổi khí hậu tác động đến tăng trưởng kinh tế đòi hỏi nước ta phải có những giải pháp ph...

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2009-12-02)

 • Báo cáo tài liệu này đưa ra cái nhìn khái quát về thực trạng biến đổi khí hậu tại Việt Nam, theo đó Việt Nam đã ký Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) vào ngày 11 tháng 6 năm 1992 và phê chuẩn vào ngày 16 tháng 11 năm 1994. Nó đã ký Nghị định thư Kyoto vào ngày 3 tháng 12 năm 1998 và phê chuẩn vào ngày 25 tháng 9 năm 2002. Tờ thông tin này ...

 • Bản thông tin


 • UN Viet Nam (2011-02-21)

 • Báo cáo cung cấp cái nhìn khái quát trước tiên về tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu nói chung và ở Việt Nam nói riêng từ đó báo cáo cũng là tập hợp những lời khuyên của Yvo de Boer và Dennis Tirpak đối với các chính sách chống biến đổi khí hậu và khuyến nghị của các chuyên gia, các nhà lãnh đạo của Liên Hợp Quốc cũng như của các nhà đầu tư tại Việt Nam

 • Báo cáo


 • Taryn Fransen, Eliza Northrop; Kathleen Mogelgaard, Kelly Levin (2017-11)

 • Nhiều thứ đã thay đổi kể từ khi các quốc gia đầu tiên đảm bảo cam kết của họ. Tất cả các bên có cơ hội truyền đạt hoặc cập nhật các cam kết đến năm 2020, được thông báo bằng kết quả của một cuộc đối thoại thiện chí vào năm 2018 và kết hợp với những tiến bộ trong phát triển năng lượng, công nghệ và chính sách trong các lĩnh vực quan trọng ...

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2009-12-02)

 • Báo cáo nhận định rằng Việt Nam là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng đặc biệt bởi biến đổi khí hậu. Do đó, Chính phủ đã xây dựng các đối tác chính sách và phát triển, xã hội dân sự và các hộ gia đình đã bắt đầu thích nghi với công việc và lối sống của họ trước những thách thức và cơ hội do khí hậu thay đổi. Liên Hợp Quốc và Oxfam tin rằng những bài học về thực tiễn&#...

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2014-07-08)

 • Báo cáo đánh giá là cái nhìn tổng quan về thực trạng khí hậu của Việt Nam năm 2013 được biên soạn bởi Ban thư ký quản lý rủi ro thiên tai của Liên hợp quốc và được xem xét bởi Nhóm DRM của Liên hợp quốc. Nó cung cấp thông tin về các thảm họa thiên nhiên mà Việt Nam phải đối mặt vào năm 2013 và các bài học kinh nghiệm từ việc khắc phục những thách thức khó khăn đó. Theo c...

 • Báo cáo


 • WRI, Viện nghiên cứu thế giới (2020-01)

 • Bài báo cáo cung cấp chủ yếu 3 vấn đề chính: 1. Sản lượng khí thải lớn, và cửa sổ để đóng lại nó đang bị thu hẹp một cách nhanh chóng. Theo chính sách và cam kết hiện hành thì hành tinh đang trên đà nóng lên từ 3 độ C đến 3,5 độ C (5,4 độ F đến 6,3 độ F) ở mức rất nguy hiểm đối với người dân Mỹ, cộng đồng và nền kinh tế của chúng ta. 2. Các quốc gia trên t...