Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nguyễn Minh Đức, Trương Thu Trang (-)

 • Giới thiệu Kinh nghiệm hoàn thiện pháp luật về đánh giá tác động môi trường, đánh giá môi trường chiến lược của Việt Nam nhìn từ kinh nghiệm luật pháp Trung Quốc; Pháp luật về bảo vệ môi trường ở Singapore, giới thiệu một số vấn đề liên quan đến các biện pháp pháp lý trong việc kiểm soát và bảo vệ môi trường ở Singapore, đó là: các đạo luật liên quan đến môi trường và các biện pháp thi ...

 • Tạp chí


 • Vũ Thu Hạnh (1998)

 • Các văn bản pháp lý trong lĩnh vực bảo vệ môi trường được chia làm hai loại: luật cứng và luật mềm. Luật cứng bao gồm các văn bản pháp luật trong nước, các thoả thuận quốc tế cũng như khu vực; luật mềm gồm các kế hoạch và chương trình hành động quốc gia. Ở Singapore không có đạo luật bảo vệ môi trường riêng, luật môi trường được gọi là luật khung, hay là luật bao trùm trong đó bao ...

 • Tạp chí


 • Đỗ Ngân Bình (2006)

 • Việc đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động khi thực hiện các biện pháp ngăn ngừa và xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cũng như có chính sách hỗ trợ hợp lý cho các cơ sở này khi giải quyết việc làm, tiền lương cho người lao động trong quá trình thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường cũng là một việc làm cần thiết.

 • Tạp chí


 • Vũ Thị Duyên Thuỷ (2009)

 • Pháp luật quản lý chất thải nguy hại giữ vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, trong phát triển bền vững ở nước ta hiện nay. Nó không chỉ là công cụ điều hoà lợi ích của từng tổ chức, cá nhân với lợi ích chung của cộng đồng về môi trường, đảm bảo chất lượng môi trường sống mà còn là yếu tố không thể thể thiếu góp phần thay đổi nhận thức chung của cộng đồng theo hướng có&...

 • Tạp chí


 • Vũ Thị Duyên Thủy (2008)

 • Vận chuyển chất thải nguy hại là hoạt động do tổ chức hay cá nhân tiến hành nhằm chuyên chở chất thải nguy hại từ nơi phát sinh tới nơi chôn lấp, xử lý theo quy định. Hoạt động này có thể gây ảnh hưởng xấu cho môi trường xung quanh cũng như sức khỏe con người do nguy cơ phát tán chất thải nguy hại hay gây sự cố môi trường trong quá trình chuyên chở. Do vậy để phòng ngừa và gi...

 • Tạp chí


 • Vũ Thu Hạnh (1995)

 • Nước Mỹ là một trong những nước đã có sự kết hợp giữa chủ trương phát triển đất nước theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá kinh tế đồng thời không ngừng xây dựng và hoàn thiện pháp luật bảo vệ môi trường. Do vậy chính sách và luật pháp bảo vệ môi trường ở Mỹ rất được quan tâm và hoạt động có hiệu quả.

 • Tạp chí


 • Vũ Duyên Thuỷ (2003)

 • Hội đồng thẩm định đánh giá tác động môi trường là hội đồng khoa học giữ vai trò hết sức quan trọng trong việc đánh giá độ chính xác và khoa học của các báo cáo đánh giá tác động môi trường. Kết quả làm việc của hội đồng thẩm định đóng góp không nhỏ đến việc giảm thiểu những tác động tiêu cực mà các dự án phát triển có thế gây ra cho môi trường.