Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2009-12-02)

 • Báo cáo tài liệu này đưa ra cái nhìn khái quát về thực trạng biến đổi khí hậu tại Việt Nam, theo đó Việt Nam đã ký Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) vào ngày 11 tháng 6 năm 1992 và phê chuẩn vào ngày 16 tháng 11 năm 1994. Nó đã ký Nghị định thư Kyoto vào ngày 3 tháng 12 năm 1998 và phê chuẩn vào ngày 25 tháng 9 năm 2002. Tờ thông tin này ...

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2013-11-26)

 • Báo cáo tình hình này được ban hành thay cho Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam phản ảnh thực trạng tình hình các cơn bão trong suốt khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2013 bằng việc phân tích các chỉ số về số lượng, cấp độ và mực độ gây thiệt hại để đánh giá thiên tai và rủi ro từ thiên tai ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế xã hội...

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2013-11-12)

 • Báo cáo tình hình này được ban hành thay cho Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam. Nó trình bày thực trạng diễn biến cơn bão số 2 Yan trong khoảng thời gian từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 11 năm 2013.

 • Bản thông tin


 • UN Viet Nam (2013-11-22)

 • Báo cáo tình hình này được ban hành thay cho Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam. Nó trình bày thực trạng diễn biến lũ lụt trong khoảng thời gian từ 14 đến 20 tháng 11 năm 2013.

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2019)

 • Báo cáo chỉ ra rằng khái niệm về nền kinh tế xanh đã được phát triển để nắm bắt mối quan hệ đa hướng này giữa nền kinh tế và môi trường. Trong thực tế, khái niệm này không dễ thực hiện. Ngoài ra còn có nguy cơ giảm nền kinh tế xanh xuống một bộ chính sách môi trường đơn giản. Nhiều sắc thái của màu xanh lá cây tạo nên bức tranh phức tạp của nền kinh tế xanh. Khi sự quan ...

 • Báo cáo


 • WRI, Viện Nghiên cứu thế giới (2020-03-17)

 • Tài liệu được biên soạn để hỗ trợ các quốc gia thực hiện những cam kết về biến đổi khí hậu (NDCs) của mình và định hướng những khó khăn mà họ sẽ phải đối mặt khi lựa chọn chiến lược thực hiện những cam kết đó.

 • Báo cáo


 • WRI, Viện Nghiên cứu thế giới (2015-04)

 • Tài liệu được biên soạn để hướng dẫn tham khảo về những đặc điểm để hoạch định chính sách, những lựa chọn về doanh thu và những hậu quả kinh tế từ các cách tiếp cận khác nhau để định giá carbon.

 • Báo cáo


 • WRI, Viện Nghiên cứu thế giới (2016-01; 2020-02-04)

 • Tài liệu đánh giá về vai trò chủ đạo của mức giá carbon quốc gia (được đặt dưới dạng thuế carbon hoặc dự án thương mại) trong việc giúp Hoa Kỳ đạt được mục tiêu khí hậu dài hạn. Cụ thể, mức giá carbon nếu được kết hợp với các chính sách bổ sung thông minh sẽ giúp giảm thiểu được khí thải độc hại trên mọi lĩnh vực của nền kinh tế.

 • Báo cáo


 • WRI, Viện nghiên cứu thế giới (2019-09)

 • Tài liệu phân tích những tác động ngày càng có xu hướng gia tăng của biến đổi khí hậu từ đó làm nổi bật yêu cầu cần chuyển đổi nhanh chóng nền kinh tế toàn cầu để đạt được các mục tiêu của Thỏa thuận Paris và hạn chế sự nóng lên toàn cầu tại thế kỷ này xuống dưới 2 ° C, cụ thể là 1,5 ° C. Ngoài ra tài liệu này cũng đánh giá mức độ cần thiết của việc định giá Carbon&...

 • Báo cáo


 • WRI, Viện Nghiên cứu thế giới (2016-04)

 • Tài liệu mô tả về sự phân hóa các hộ gia đình ở Hoa Kỳ dưới sự tác động của chính sách định giá carbon. Yếu tố ảnh hưởng lớn nhất quyết định sự khác biệt giữa các khu vực và các nhóm kinh tế xã hội là việc sử dụng nguồn lợi nhuận thu được từ những khoản thanh toán chi phí carbon, và mức độ biến đổi đó tùy thuộc hoàn toàn vào tay nhà hoạch định chính sách. Bài viết này có...