Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2011-04-13)

 • Tờ thông tin này tập trung vào phát thải khí nhà kính và Tiềm năng giảm thiểu của Việt Nam. Bởi theo đó, Việt Nam đã ký Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) vào ngày 11 tháng 6 năm 1992 và phê chuẩn vào ngày 16 tháng 11 năm 1994. Nó đã ký Nghị định thư Kyoto vào ngày 3 tháng 12 năm 1998 và phê chuẩn vào ngày 25 tháng 9 năm 2002.

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2009-12-02)

 • Báo cáo tài liệu này đưa ra cái nhìn khái quát về thực trạng biến đổi khí hậu tại Việt Nam, theo đó Việt Nam đã ký Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) vào ngày 11 tháng 6 năm 1992 và phê chuẩn vào ngày 16 tháng 11 năm 1994. Nó đã ký Nghị định thư Kyoto vào ngày 3 tháng 12 năm 1998 và phê chuẩn vào ngày 25 tháng 9 năm 2002. Tờ thông tin này ...

 • Bản thông tin


 • UN Viet Nam (2011-02-21)

 • Báo cáo cung cấp cái nhìn khái quát trước tiên về tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu nói chung và ở Việt Nam nói riêng từ đó báo cáo cũng là tập hợp những lời khuyên của Yvo de Boer và Dennis Tirpak đối với các chính sách chống biến đổi khí hậu và khuyến nghị của các chuyên gia, các nhà lãnh đạo của Liên Hợp Quốc cũng như của các nhà đầu tư tại Việt Nam

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2012-08-03)

 • Bản báo cáo tóm tắt chính sách này sẽ cho thấy biến đổi khí hậu và các tác động của nó không phải là trung tính về giới và cũng không phải là chính sách và hành động của nó. Do vai trò của họ trong xã hội và các mô hình bên lề truyền thống, phụ nữ nằm trong số những người có khả năng mang gánh nặng nhất từ những thay đổi này và hưởng lợi ít hơn từ các chính sách và ...

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2013-11-26)

 • Báo cáo tình hình này được ban hành thay cho Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam phản ảnh thực trạng tình hình các cơn bão trong suốt khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2013 bằng việc phân tích các chỉ số về số lượng, cấp độ và mực độ gây thiệt hại để đánh giá thiên tai và rủi ro từ thiên tai ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế xã hội...

 • Bản thông tin


 • UN Viet Nam (2010-09-27)

 • Báo cáo tóm tắt ghi nhận Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng khen ngợi về tính bền vững môi trường nhưng khó có thể đạt được MDG 7 vào năm 2015. Biến đổi khí hậu đang mở rộng khoảng cách trong việc đạt được các mục tiêu chính của mục tiêu. Thành tựu đạt được cho đến nay bao gồm việc đưa các nguyên tắc phát triển bền vững vào chiến lược phát triển kinh tế xã hội (2011-2020) và&...

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2009-12-02)

 • Báo cáo nhận định rằng Việt Nam là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng đặc biệt bởi biến đổi khí hậu. Do đó, Chính phủ đã xây dựng các đối tác chính sách và phát triển, xã hội dân sự và các hộ gia đình đã bắt đầu thích nghi với công việc và lối sống của họ trước những thách thức và cơ hội do khí hậu thay đổi. Liên Hợp Quốc và Oxfam tin rằng những bài học về thực tiễn&#...

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2012-10-12)

 • Ấn phẩm này nhấn mạnh tiềm năng và sức mạnh của một nguồn tài nguyên thường không được khai thác hoặc không được công nhận đó là phụ nữ và trẻ em gái ở Việt Nam. Họ không chỉ chiếm gần một nửa dân số đất nước, họ còn đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong gia đình, ở các nền kinh tế nông thôn và thành thị và trong toàn xã hội. Với các thảm họa ảnh hưởng đến Việt Nam hàng n...

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2014-07-08)

 • Báo cáo đánh giá là cái nhìn tổng quan về thực trạng khí hậu của Việt Nam năm 2013 được biên soạn bởi Ban thư ký quản lý rủi ro thiên tai của Liên hợp quốc và được xem xét bởi Nhóm DRM của Liên hợp quốc. Nó cung cấp thông tin về các thảm họa thiên nhiên mà Việt Nam phải đối mặt vào năm 2013 và các bài học kinh nghiệm từ việc khắc phục những thách thức khó khăn đó. Theo c...

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2013-10-30)

 • Báo cáo tình hình này được ban hành thay cho Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam. Nó trình bày thực trạng diễn biến cơn bão NARI trong khoảng thời gian từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 10 năm 2013.