Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • UNDP Việt Nam (2012-5)

 • Nghiên cứu những lợi ích tiềm năng của cải cách tài khóa trong lĩnh vực nhiên liệu hóa thạch; Giá nhiên liệu hóa thạch và chính sách tài chính ở Việt Nam; Những ảnh hưởng tiềm năng của cải cách tài khóa trong lĩnh vực nhiên liệu hóa thạch; Các kiến nghị về cải cách tài khóa trong lĩnh vực nhiên liệu hóa thạch ở Việt Nam

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • UNDP Việt Nam (2014)

 • Đặc san phản ánh quan điểm của nhiều bên tham gia, trong đó có Quốc hội, chính phủ, các doanh nghiệp, chuyên gia và cộng đồng dân cư về các khía cạnh cần được thảo luận và xem xét thấu đáo trong quá trình sửa đổi và thông qua Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi). Sáu vấn đề được thảo luận trong cuốn đặc san này bao gồm: đánh giá môi trường chiến lược và đánh giá tác động môi trường; s...

 • previous
 • 1
 • next