Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thông tin chuyên đề


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2020-05)

 • Chuyên đề đề cập đến vấn đề kiểm soát và những hạn chế, bất cập trong kiểm soát ô nhiễm không khí từ các nguồn như: phương tiện giao thông, hoạt động xây dựng, hoạt động sản xuất và các hoạt động dân sinh khác; Đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường không khí tại Việt Nam.

 • Thông tin chuyên đề


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2020-05)

 • Chuyên đề tổng hợp ý kiến chuyên gia tại Tọa đàm góp ý vào dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), tập trung vào các vấn đề như: các thuật ngữ, các hành vi bị cấm, bảo vệ thành phần môi trường, chiến lược bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường, quy chuẩn kỹ thuật môi trường, công cụ kinh tế và nguồn lực bảo vệ môi trường.

 • Thông tin chuyên đề


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2020-05)

 • Nội dung đánh giá thực trạng pháp luật và thực trạng thi hành các quy định pháp luật về tác động môi trường, từ đó, đề xuất các giải pháp hoàn thiện các quy định pháp luật về tác động môi trường.

 • Thông tin chuyên đề


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2020-05)

 • Chuyên đề trình bày một số hạn chế trong các quy định pháp luật hiện nay về thông tin môi trường và kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật về thông tin môi trường trong dự án Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi.

 • previous
 • 1
 • next