Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2005


 • Nguyễn Hồng Thao (2005)

 • Vận dụng Công ước 1982 trước khi Công ước có hiệu lực -- Phê chuẩn Công ước 1982 -- Thực hiện Công ước 1982. Mười năm mới chỉ là giai đoạn khởi đầu trong thực thi Công ước 1982. Trước mắt còn rất nhiều việc phải làm để con rồng Việt Nam bay lên từ Biển Đông xứng đáng với những gì mà đất nước cũng như Công ước 1982 mang lại.

 • Luận án


 • Trần Huy Hoàn (2019-03-14)

 • Hệ thống hóa cơ sở khoa học của việc hình thành thị trường phát thải các-bon; mô hình và cách thức thiết kế, vận hành thị trường phát thải các-bon, kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam. Rà soát, đánh giá thực trạng về biến đổi khí hậu, các chính sách về biến đổi khí hậu và quá trình tham gia vào thị trường phát thải các bọn của Việt Nam; Đã đưa ra được các phân tích, đán...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Nguyễn Quang Hùng (2017-04-25)

 • Trong giai đoạn từ năm 2011-2017, UBKHCN&MT đà tiến hành giám sát các chuyên về BVMT như: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường của một số cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp. Trong đó chú trọng giám sát các nhà máy nhiệt điện than, khi điện đạm, nhà máy xi măng.

 • Báo cáo


 • Thư viện Quốc hội (-)

 • Hiện nay, hoạt động của tội phạm liên quan đến động thực vật hoang dã và vi phạm lâm luật đang là mối đe dọa và ngày một gia tăng, xâm hại và gây ra những tác động nghiêm trọng đến tài nguyên thiên nhiên, tới hệ sinh thái, tình hình an ninh, sinh kế cộng đồng và kinh tế của đất nước. Bên cạnh đó, quá trình thực thi một số quy định pháp luật bộc lộ hạn chế như: Danh mục các&#x...