Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Báo cáo


 • WRI, Viện Nghiên cứu thế giới (2020-03-17)

 • Tài liệu được biên soạn để hỗ trợ các quốc gia thực hiện những cam kết về biến đổi khí hậu (NDCs) của mình và định hướng những khó khăn mà họ sẽ phải đối mặt khi lựa chọn chiến lược thực hiện những cam kết đó.

 • Báo cáo


 • WRI, Viện Nghiên cứu thế giới (2015-04)

 • Tài liệu được biên soạn để hướng dẫn tham khảo về những đặc điểm để hoạch định chính sách, những lựa chọn về doanh thu và những hậu quả kinh tế từ các cách tiếp cận khác nhau để định giá carbon.

 • Báo cáo


 • WRI, Viện Nghiên cứu thế giới (2016-01; 2020-02-04)

 • Tài liệu đánh giá về vai trò chủ đạo của mức giá carbon quốc gia (được đặt dưới dạng thuế carbon hoặc dự án thương mại) trong việc giúp Hoa Kỳ đạt được mục tiêu khí hậu dài hạn. Cụ thể, mức giá carbon nếu được kết hợp với các chính sách bổ sung thông minh sẽ giúp giảm thiểu được khí thải độc hại trên mọi lĩnh vực của nền kinh tế.

 • Báo cáo


 • WRI, Viện Nghiên cứu thế giới (2016-04)

 • Tài liệu mô tả về sự phân hóa các hộ gia đình ở Hoa Kỳ dưới sự tác động của chính sách định giá carbon. Yếu tố ảnh hưởng lớn nhất quyết định sự khác biệt giữa các khu vực và các nhóm kinh tế xã hội là việc sử dụng nguồn lợi nhuận thu được từ những khoản thanh toán chi phí carbon, và mức độ biến đổi đó tùy thuộc hoàn toàn vào tay nhà hoạch định chính sách. Bài viết này có...

 • Bản thông tin


 • WRI, Viện Nghiên cứu thế giới (2019-08)

 • Phân tích từ 15 thành phố cho thấy rằng các phân khúc dân số đô thị rộng lớn ở miền nam toàn cầu thiếu khả năng tiếp cận với nguồn nước an toàn, đáng tin cậy và giá cả phải chăng. Trung bình, gần một nửa số hộ gia đình ở các thành phố được nghiên cứu vẫn không được tiếp cận với nước sạch.Theo phân tích của báo cáo thì nước chứa trong các đường ống là lựa chọn ít tốn kém ...

 • Báo cáo


 • WRI, Viện Nghiên cứu thế giới (2020-02)

 • Mục lục này đưa ra một quá trình hợp tác và hiệu quả về chi phí để đo lường sự phát triển trong các mục tiêu kinh tế, xã hội và môi trường như Chất lượng nước, Lượng nước, Quản trị cảnh quan, Đa dạng sinh học, Ngày làm việc thêm, lượng carbon và chất lượng đất.

 • Báo cáo


 • WRI, Viện Nghiên cứu thế giới (2020-04)

 • Chủ đề này nằm trong Nghị quyết 2754 của Thượng viện, Đạo luật đổi mới và sản xuất của Hoa Kỳ (AIM). Bản dự luật lượng đảng mà sẽ chỉ đạo cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ giảm lượng khí thải hydrofluorocarbons nguy hiểm (HFCs) đưa Hoa Kỳ đi đúng hướng để đạt được việc giảm HFC bắt buộc bởi Nghị định thư Kigali sửa đổi nghị định Montreal.

 • previous
 • 1
 • next