Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Báo cáo


  • UN Viet Nam (2013-11-12)

  • Báo cáo tình hình này được ban hành thay cho Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam. Nó trình bày thực trạng diễn biến cơn bão số 2 Yan trong khoảng thời gian từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 11 năm 2013.

  • Bản thông tin


  • UN Viet Nam (2012-06-11)

  • Báo cáo đánh giá chỉ ra thực trạng của hiện tượng tăng trưởng kinh tế quá nhanh từ đó kéo theo nhiều hậu quả đối với môi trường và đời sống con người. Việc tăng trưởng kinh tế nhanh chóng và mở rộng công nghiệp dựa trên năng lượng chi phí thấp đã dẫn đến việc sử dụng nhiều năng lượng và các tài nguyên khác ở Việt Nam. Ngoài ra, điều đó khiến nền kinh tế gặp rủi ro đáng kể khi ...

  • Bản thông tin


  • UN Viet Nam (2013-11-22)

  • Báo cáo tình hình này được ban hành thay cho Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam. Nó trình bày thực trạng diễn biến lũ lụt trong khoảng thời gian từ 14 đến 20 tháng 11 năm 2013.