Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tạp chí


  • Nguyễn Thị Hồng Yến (2011)

  • Bài viết tập trung vào quá trình thực thi các cam kết của Việt Nam trong Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (viết tắt là UNFCCC) và Nghị định thư Kyoto về cắt giảm khí thải nhà kính (viết tắt là KP) ở cả hai khía cạnh lập pháp và thực tiễn triển khai.

  • Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học


  • Nguyễn Hải Vân, Nguyễn Xuân Lãm; Nguyễn Việt Dũng, Hà Công Liêm (2016)

  • Báo cáo nghiên cứu trường hợp ở Việt Nam, đưa ra những phân tích về mối quan hệ tương tác giữa xu hướng mở rộng, phát triển của cây sắn và những ảnh hưởng đến tài nguyên rừng ở Việt Nam

  • 2014


  • Bùi Kim Hiếu (2014)

  • Bài viết trình bày về chế định bồi thường thiệt hại do hành vi làm ô nhiễm môi trường: bản chất của chế định; các chủ thể có quyền khởi kiện; trách nhiệm của các chủ thể có liên quan trong việc thực hiện yêu cầu bồi thường thiệt hại do hành vi làm ô nhiễm môi trường -- Bất cập trong việc giải quyết tranh chấp bồi thường thiệt hại do hành vi làm ô nhiễm môi trường.