Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • WRI, Viện Nghiên cứu thế giới (2020-03-17)

 • Tài liệu được biên soạn để hỗ trợ các quốc gia thực hiện những cam kết về biến đổi khí hậu (NDCs) của mình và định hướng những khó khăn mà họ sẽ phải đối mặt khi lựa chọn chiến lược thực hiện những cam kết đó.

 • Báo cáo


 • WRI, Viện Nghiên cứu thế giới (2016-01; 2020-02-04)

 • Tài liệu đánh giá về vai trò chủ đạo của mức giá carbon quốc gia (được đặt dưới dạng thuế carbon hoặc dự án thương mại) trong việc giúp Hoa Kỳ đạt được mục tiêu khí hậu dài hạn. Cụ thể, mức giá carbon nếu được kết hợp với các chính sách bổ sung thông minh sẽ giúp giảm thiểu được khí thải độc hại trên mọi lĩnh vực của nền kinh tế.

 • Báo cáo


 • WRI, Viện Nghiên cứu thế giới (2020-02)

 • Mục lục này đưa ra một quá trình hợp tác và hiệu quả về chi phí để đo lường sự phát triển trong các mục tiêu kinh tế, xã hội và môi trường như Chất lượng nước, Lượng nước, Quản trị cảnh quan, Đa dạng sinh học, Ngày làm việc thêm, lượng carbon và chất lượng đất.

 • Báo cáo


 • WRI, Viện Nghiên cứu thế giới (2020-04)

 • Chủ đề này nằm trong Nghị quyết 2754 của Thượng viện, Đạo luật đổi mới và sản xuất của Hoa Kỳ (AIM). Bản dự luật lượng đảng mà sẽ chỉ đạo cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ giảm lượng khí thải hydrofluorocarbons nguy hiểm (HFCs) đưa Hoa Kỳ đi đúng hướng để đạt được việc giảm HFC bắt buộc bởi Nghị định thư Kigali sửa đổi nghị định Montreal.

 • Báo cáo


 • WRI, Viện nghiên cứu thế giới (2020-01)

 • Bài báo cáo cung cấp chủ yếu 3 vấn đề chính: 1. Sản lượng khí thải lớn, và cửa sổ để đóng lại nó đang bị thu hẹp một cách nhanh chóng. Theo chính sách và cam kết hiện hành thì hành tinh đang trên đà nóng lên từ 3 độ C đến 3,5 độ C (5,4 độ F đến 6,3 độ F) ở mức rất nguy hiểm đối với người dân Mỹ, cộng đồng và nền kinh tế của chúng ta. 2. Các quốc gia trên t...

 • Thông tin chuyên đề


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2020-05)

 • Chuyên đề đề cập đến vấn đề kiểm soát và những hạn chế, bất cập trong kiểm soát ô nhiễm không khí từ các nguồn như: phương tiện giao thông, hoạt động xây dựng, hoạt động sản xuất và các hoạt động dân sinh khác; Đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường không khí tại Việt Nam.

 • Thông tin chuyên đề


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2020-05)

 • Chuyên đề tổng hợp ý kiến chuyên gia tại Tọa đàm góp ý vào dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), tập trung vào các vấn đề như: các thuật ngữ, các hành vi bị cấm, bảo vệ thành phần môi trường, chiến lược bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường, quy chuẩn kỹ thuật môi trường, công cụ kinh tế và nguồn lực bảo vệ môi trường.