Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Lê Hoàng Anh, Lê Hà Vũ, Trần Thị Thúy, Phòng Dịch vụ Nghiên cứu Thư viện Quốc hội (2020-05)

 • Chuyên đề tập trung khảo sát, nghiên cứu một số vấn đề sau: (i) Sản xuất và tiêu thụ nhựa ở Việt Nam; và (ii) Ô nhiễm rác thải nhựa Ở Việt Nam.

 • Báo cáo


 • WRI, Viện tài nguyên thế giới (2020-05)

 • Lợi ích và chi phí của nhà máy điện, bao gồm cả các tác động về môi trường của chúng, phụ thuộc vào công nghệ và lượng điện mà mỗi nhà máy thực sự tạo ra. Bài viết sử dụng các mô hình ước tính riêng biệt cho các loại nhiên liệu khác nhau bao gồm: gió, năng lượng mặt trời, thủy điện và nhà máy điện khí.

 • Luận án


 • Nguyễn Thị Liễu;  Advisor:Lê Trường Giang, Cao Văn Hoàng (2020)

 • Nghiên cứu chế tạo thành công một loại điện cực mới: điện cực nano platin cấu trúc hình hoa và đánh giá được các đặc tính hình thái, cấu trúc, thành phần, tính chất điện hóa, diện tích hoạt động của điện cực chế tạo được bằng các phương pháp phân tích hiện đại. Luận án đã xác định được các điều kiện tối ưu bằng phương pháp đơn biến và phương pháp mô hình hóa - tối ưu hóa thực ngh...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Trần Thị Hồng Ngọc, Phan Trường Khanh; Dương Hoàng Thương (2020-06)

 • Bài viết nêu thực trạng ảnh hưởng của hoạt động sản xuất kinh doanh tới môi trường tại Việt Nam hiện nay, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm khuyến khích doanh nghiệp tích cực hơn nữa trong việc tham gia bảo vệ môi trường.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nguyễn Thị Thảo Anh (2020-07)

 • Nghiên cứu và phân tích một cách toàn diện, đồng bộ, đầy đủ thực tiễn hệ thống pháp luật về hàng rào kỹ thuật về môi trường tại Việt Nam để làm cơ sở cho việc xây dựng “rào cản thương mại” nói chung hay “rào cản thương mại về môi trường” nói riêng của hệ thống pháp luật Việt Nam trong thời gian tới.

 • Bài trích


 • Trần Anh Tấn (2020-05)

 • Bài viết phân tích các vấn đề cơ bản về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp dưới góc độ pháp luật môi trường Việt Nam, đồng thời đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực này, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội về môi trường trong suốt quá trình hoạt động