Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Thư viện Quốc hội (2020)

 • Báo cáo tổng hợp kết quả của 02 cuộc Tọa đàm khoa học liên quan đến thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ động, thực vật hoang dã ở Việt Nam, trong đó, tập trung phân tích, đánh giá thực trạng và những hạn chế của chính sách, đồng thời, chia sẻ những kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ động vật hoang dã, bài học cho Việt Nam.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nguyễn Trí Thâm (2020-05)

 • Bài viết kiến nghị một số điểm trong luật Bảo vệ môi trường sửa đổi liên quan đến: Đánh giá tác động môi trường; trách nhiệm bảo vệ môi trường đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; bảo vệ môi trường trong hoạt động y tế; quản lý chất thải; phòng ngừa, khắc phục sự cố môi trường; quy chuẩn kỹ thuật môi trường; thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm về môi trường.

 • Luận án


 • Đỗ Thị Diệp;  Advisor:Nguyễn Văn Song (2020)

 • Chiến lược sinh kế (CLSK) vùng ven biển trong bối cảnh biến đổi khí hậu (BĐKH) được phân loại dựa trên tổng hợp các tiêu chí được kế thừa và phát triển trong nghiên cứu trong và ngoài nước, có sự điều chỉnh cho phù hợp với đặc điểm địa bàn và nội dung nghiên cứu. Cách phân chia này là cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo về CLSK vùng ven biển trong bối cảnh BĐKH. Cụ thể, CLSK vùng&...

 • Bài trích


 • Đoàn Trung Kiên, Nguyễn Thanh Mai (2020-08)

 • Bài viết đề cập đến trách nhiệm pháp lý đối với pháp nhân thưong mại có hành vi gây ô nhiễm môi trường, thực trạng xử lý hành vi gây ô nhiễm môi trường của pháp nhân thương mại và một số kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật, nhằm đảm bảo mọi hành vi vi phạm đều được phát hiện và xử lý nghiêm minh.