Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Bộ Tài nguyên và Môi trường (2020 - 09)

 • Báo cáo được xây dựng với sự tham gia đóng góp của một số Bộ, ngành và các địa phương trong cả nước, các cán bộ quản lý, nhà khoa học và chuyên gia trong lĩnh vực môi trường và quản lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH). Với mục đích đưa ra những đánh giá tổng thể và toàn diện về bối cảnh phát triển KT-XH trong nước và quốc tế, thực trạng công tác quản lý CTRSH và những tồn tại, ...

 • Bài trích


 • Hoàng Thị Thinh (2020-09)

 • Việt Nam có tiềm năng và lợi thế lớn để phát triển năng lượng tái tạo, tuy nhiên thực tế cho thấy việc phát triển lĩnh vực này ở nước ta còn khá nhiều bất cập, chưa tương xứng với tiềm năng. Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả làm rõ những vấn đề chung về phát triển năng lượng tái tạo, sự cần thiết của việc phát triển nảng lượng tạo trong bối cảnh ô nhiễm môi trường và biến đổi&...

 • Bài trích


 • Đàm Thị Ngọc Vân (2020-09)

 • Tiêu dùng xanh hiện nay đang được coi là xu hướng tiêu dùng tiến bộ và tiết kiệm, đóng vai trò quan trọng đối với trường và xã hội. Việc sử dụng các sản phẩm xanh không chỉ mang lại lợi ích kinh tế cho chính cộng đồng mà còn góp phần bảo vệ môi trường. Sự xuất hiện của covid-19 đã nhấn mạnh mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên và tiết lộ nguyên lý cơ bản của sự đánh...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nguyễn Thị Thanh (2020-07)

 • Môi trường marketing là tổng hợp các yếu tố, lực lượng bên trong và bên ngoài doanh nghiệp có ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến hoạt động marketing của họ. Các yếu tố này luôn vận động biến đổi tạo nên những điều kiện kinh doanh mới cho mỗi doanh nghiệp. Bài viết phân tích các tác động của môi trường marketing và giải pháp cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19 trong thời gian tới.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Hoàng Thị Minh Hằng (2020-05)

 • Vào đầu những năm 1990, Việt Nam đã theo đuổi chiến lược phát triển bền vững, sau đó khẳng định đây là con đường phát triển tất yếu và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, chỉ từ khi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương được đàm phán (năm 2010), Việt Nam mới đưa ra những cam kết trực tiếp tới vấn đề môi trường trong phạm vi của một FTA. Bài viết làm rõ sự phù ...

 • Bài trích


 • Lò Thị Việt Hà, Đỗ Đức Hồng Hà (2020-07)

 • Sau hơn 05 năm triển khai thực hiện, Luật Bảo vệ môi trường góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác động về môi trường. Tuy nhiên, Luật Bảo vệ môi trường hiện hành đang đứng trước yêu cầu cần phải được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một cách toàn diện. Trong phạm vi bài viết này, tác giả tập trung phân tích và đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường ...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Lê Mạnh Tuyến, Mai Thị Chúc Hạnh (2020-07)

 • Quản lý chất thải rắn sinh hoạt là quá trình phòng ngừa, giảm thiểu, giám sát, phân loại, thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Để thực hiện hiệu quả các nội dung của quản lý chất thải sinh hoạt cần có sự tham gia tích cực của các chủ thể gồm có: cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động l...