Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Đỗ Ngân Bình (2006)

 • Việc đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động khi thực hiện các biện pháp ngăn ngừa và xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cũng như có chính sách hỗ trợ hợp lý cho các cơ sở này khi giải quyết việc làm, tiền lương cho người lao động trong quá trình thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường cũng là một việc làm cần thiết.

 • Tạp chí


 • Vũ Thị Duyên Thủy (2008)

 • Vận chuyển chất thải nguy hại là hoạt động do tổ chức hay cá nhân tiến hành nhằm chuyên chở chất thải nguy hại từ nơi phát sinh tới nơi chôn lấp, xử lý theo quy định. Hoạt động này có thể gây ảnh hưởng xấu cho môi trường xung quanh cũng như sức khỏe con người do nguy cơ phát tán chất thải nguy hại hay gây sự cố môi trường trong quá trình chuyên chở. Do vậy để phòng ngừa và gi...

 • 2005


 • Nguyễn Thu Hà (2005)

 • Bài viết này nêu lên nội dung cơ bản của một số điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết và gia nhập, các công ước quốc tế mà Việt Nam chưa gia nhập về bảo vệ môi trường biển liên quan đến tàu biển với mục đích tìm hiểu thực trạng pháp luật Việt Nam hiện hành và xác định chính sách ký kết, gia nhập các điều ước quốc tế về lĩnh vực ô nhiễm môi trường biển liên quan đến ...

 • 2014


 • Bùi Kim Hiếu (2014)

 • Bài viết trình bày về chế định bồi thường thiệt hại do hành vi làm ô nhiễm môi trường: bản chất của chế định; các chủ thể có quyền khởi kiện; trách nhiệm của các chủ thể có liên quan trong việc thực hiện yêu cầu bồi thường thiệt hại do hành vi làm ô nhiễm môi trường -- Bất cập trong việc giải quyết tranh chấp bồi thường thiệt hại do hành vi làm ô nhiễm môi trường.

 • Bài trích


 • Mai Hải Đăng (2018-3)

 • Bài viết phân tích những quy định về các biện pháp phòng ngừa, xử lý ô nhiễm không khí và trách nhiệm pháp lý đối với các chủ thể gây ô nhiễm không khí, đặc biệt là trách nhiệm pháp lý đối với pháp nhân được quy định trong Luật Phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm không khí của Trung Quốc và Luật Kiểm soát ô nhiễm không khí của Nhật Bản, từ đó đề xuất xây dựng Luật Phòng ngừa và k...