Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Tổng cục môi trường, UNDP Việt Nam (2015)

 • Báo cáo "10 năm thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy tại Việt Nam" được xây dựng trên cơ sở tổng hợp thông tin và đánh giá các kết quả thực hiện việc quản lý và kiểm soát các chất POP của các Bộ, ngành, địa phương và các dự án, nhiệm vụ có liên quan. Báo cáo đã tổng kết, đúc rút kinh nghiệm và góp phần định hướng cho các hoạt động trong&#x...

 • Bài trích


 • Trần Thị Liên Trang (2017-09)

 • Nằm ở vùng đất trũng của châu Âu, Hà Lan được đánh giá là một trong những quốc gia thành công và đi đầu trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu. Do đó, việc nghiên cứu kinh nghiệm của quốc gia này là rất cần thiết để Việt Nam tham khảo trong quá trình hoạch định chính sách và tổ chức quản lý, giám sát để ứng phó với những tác động mà biến đổi khí hậu gây ra

 • Bài trích


 • Lê Mai Thanh (2019-08)

 • Bài viết phân tích thực trạng ô nhiễm môi trường biển và nhu cầu kiểm soát ô nhiễm bằng pháp luật quốc tế. Bài viết cũng phân tích các nguyên tắc và biện pháp kiểm soát ô nhiêm ghi nhận trong pháp luật quốc tế và pháp luật các quốc gia; trên cơ sở đó, đánh giá mức độ nội luật hóa và thực thi nghĩa vụ đã cam kết của Việt Nam và đưa ra giải pháp tăng cường thực thi cam kết ...

 • 2006


 • Nguyễn Thu Hà (2006)

 • Các quy tắc ngăn ngừa ô nhiễm môi trường biển từ hoạt động của tàu biển: Ngăn ngừa ô nhiễm dầu; ngăn ngừa ô nhiễm do hóa chất độc hại; ngăn ngừa ô nhiễm do các chất độc hại dưới dạng bao gói; ngăn ngừa ô nhiễm do nước thải; ngăn ngừa ô nhiễm do rác thải; ngăn ngừa ô nhiễm không khí do tàu thuyền -- Ngăn ngừa ô nhiễm biển từ tai nạn, sự cố tàu biển gây ra: Ô nhiễm trong t...

 • Luận án


 • Đặng Thanh Hà;  Advisor:PGS.TS Vũ Thu Hạnh; PGS.TS Bùi Thị Đào (2016)

 • Luận án xây dựng hệ thống lý luận khoa học pháp lý về khắc phục hậu quả thiệt hại ô nhiễm môi trường biển do dầu từ tàu gây ra ở Việt Nam. Luận án mô tả đầy đủ và toàn diện hệ thống pháp luật thực tiễn thi hành pháp luật về khắc phục hậu quả thiệt hại ô nhiềm môi trường biển do dầu tàu gây ra; hạn chế bất cập và nguyên nhân, từ đó đưa ra sự cần thiết phải xây dựng&#...