Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Vũ Thị Duyên Thuỷ (2011)

 • Các hoạt động sản xuất công nghiệp tại các khu công nghiệp đã đem lại những thay đổi đáng kể trong đời sống kinh tế của nước ta. Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận những tác động bất lợi mà chính các hoạt động này gây ra cho môi trường và sức khoẻ con người. Vì thế, hoàn thiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động của các khu công nghiệp là vấn đề cần sớm...

 • Bài trích


 • Đoàn Trung Kiên, Nguyễn Thanh Mai (2020-08)

 • Bài viết đề cập đến trách nhiệm pháp lý đối với pháp nhân thưong mại có hành vi gây ô nhiễm môi trường, thực trạng xử lý hành vi gây ô nhiễm môi trường của pháp nhân thương mại và một số kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật, nhằm đảm bảo mọi hành vi vi phạm đều được phát hiện và xử lý nghiêm minh.

 • Bài trích


 • Hoàng Thị Thinh (2020-09)

 • Việt Nam có tiềm năng và lợi thế lớn để phát triển năng lượng tái tạo, tuy nhiên thực tế cho thấy việc phát triển lĩnh vực này ở nước ta còn khá nhiều bất cập, chưa tương xứng với tiềm năng. Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả làm rõ những vấn đề chung về phát triển năng lượng tái tạo, sự cần thiết của việc phát triển nảng lượng tạo trong bối cảnh ô nhiễm môi trường và biến đổi&...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Lê Xuân Trường, Nguyễn Thị Hồng Hạnh (2020-11)

 • Bài viết chỉ rõ sự cần thiết phải thu phí bảo vệ môi trường đối với khí thải ở Việt Nam, phân tích cơ sở lý luận, thực tiễn của thu phí bảo vệ môi trường đối với khí thải và đề xuất phương án thu phí bảo vệ môi trường đối với khí thải ở Việt Nam.

 • Bài trích


 • Nguyễn Viết Xuân (2020-11)

 • Các tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do hành vi gây ô nhiễm môi trường gây ra ngày càng nhiều, nhưng việc giải quyết các yêu cầu này gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc do chính những bất cập trong các quy định của pháp luật về vấn đề này. Trong phạm vi bài viết, tác giả tập trung phân tích, đánh giá những quy định của pháp luật liên quan đến trách nhiệm bồi thường thiệt hạ...