Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Nguyễn Trọng Chuẩn (2021-12-13)

  • Hiện nay, vấn nạn ô nhiễm môi trường sống, sự đe dọa của cuộc khủng hoảng sinh thái toàn cầu đã và đang đặt ra cho nhân loại nhiệm vụ hết sức cấp bách, đó là cần phải thay đổi tư duy cũng như thái độ, hành vi, nhất là thay đổi những hành động cụ thể trong việc ứng xử với giới tự nhiên. Có như vậy, con người mới có thể ngăn chặn được cuộc khủng hoảng môi trường toàn cầu và...

  • Bài trích


  • Cao Vũ Minh (2021-10)

  • Xử phạt vi phạm hành chính là việc người có thẩm quyền áp dụng hình phạt vi phạm hành chính. thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tổ chức biện pháp khắc phục hậu quả, phạm hành chính. Trong số các biện pháp khắc phục hậu quả được quy định trong Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 đã được sửa đổi, bổ sung một sổ điều năm 2020, buộc thực hiện biện pháp khắc&...

  • Bài trích


  • Hà Thị Hồng Hạnh, Đỗ Thị Hồng Uyên (2022-03-20)

  • Theo số liệu nghiên cứu, Việt Nam thường xuyên đứng trong nhóm 10 nước có các thành phố có chỉ số ô nhiễm không khí (AQI) cao nhất châu Á. Ô nhiễm không khí gây ra nhiều rất nhiều hệ lụy, nó tác động xấu đến sức khỏe con người và được xem là tác nhân thúc đẩy sự di cư và chảy máu chất xám. Bài viết phân tích ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường trong lĩnh vực di cư và lao độ...