Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tài liệu tham khảo khác


 • PGS.TS Nguyễn Đức Khiển (-)

 • Bài viết nêu thực trạng ô nhiễm môi trường tại các làng nghề; Những bất cập của pháp luật và chính sách bảo vệ môi trường; Một số kiến nghị, đề xuất xây dựng, sửa đổi, bổ sung pháp luật và chính sách bảo vệ môi trường tại Việt Nam

 • Tạp chí


 • Vũ Thị Duyên Thuỷ (2011)

 • Các hoạt động sản xuất công nghiệp tại các khu công nghiệp đã đem lại những thay đổi đáng kể trong đời sống kinh tế của nước ta. Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận những tác động bất lợi mà chính các hoạt động này gây ra cho môi trường và sức khoẻ con người. Vì thế, hoàn thiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động của các khu công nghiệp là vấn đề cần sớm...

 • Báo cáo


 • Bộ Tài nguyên và môi trường (2017-11-3)

 • Phúc đáp Công văn số 1271/TTKQH-TV, Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo tình hình hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam trong năm 2016 và từ khi thành lập đến nay. Qua đó đưa ra đề xuất, kiến nghị đối với Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đảm bảo các hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam được vận hành tốt theo đúng chức năng nhiệm vụ.

 • Thông tin chuyên đề


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2020-05)

 • Chuyên đề trình bày một số hạn chế trong các quy định pháp luật hiện nay về thông tin môi trường và kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật về thông tin môi trường trong dự án Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi.