Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Lê Hồng Hạnh (2019)

 • Với nhận thức rất rõ về thách thức môi trường mà việc thực hiện CPTPP mang lại, những quốc gia thành viên khi soạn thảo hiệp định này đã đặc biệt chú ý tới các giải pháp xây dựng và hoàn thiện thể chế để bảo vệ môi trường. CPTPP đã tích hợp rất nhiều cam kết của các quốc gia thành viên về bảo vệ môi trường nhằm hướng đến sự phát triển bền vững ở mỗi quốc gia thành viên. Bài v...

 • Bài trích


 • Mai Thanh Dung, Phan Thị Thu Hương (2020-02)

 • Nhận diện và phân loại các yêu cầu bảo vệ môi trường trong hệ thống pháp luật đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện những bất cập, chồng chéo, thiếu hụt trong những yêu cầu này, từ đó xây dựng định hướng lồng ghép các yêu cầu bảo vệ môi trường vào hệ thống pháp luật chuyên ngành. Bài viết tập trung làm rõ các yêu cầu bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh...

 • Bài trích


 • Nguyễn Đức Kha (2019-01-15)

 • Bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Vai trò quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ này thuộc về công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền trên báo chí. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền về bảo vệ môi trường, cần thực hiện các giải pháp đồng bộ liên quan đến công tác lãnh đạo, quản...

 • Bài trích


 • Võ Thị Minh Lệ, Nguyễn Bình Giang (2021-11)

 • Sau Chiến tranh thế giới thứ Hai, Nhật Bản đã ưu tiên tập trung phát triển công nghiệp, lấy công nghiệp làm bàn đạp để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, với tham vọng đạt được mục tiêu tăng trưởng nhanh kéo dài, Nhật Bản đã phải trả giá những vấn đề môi trường, đặc biệt là môi trường biển và ven biển. Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu tác động đến biển, ven biển khiến cho môi trường...