Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Nguyễn Đức Minh (2017)

 • Trước nguy cơ biến đổi khí hậu toàn cầu và Việt Nam là một trong những nước phải chịu ảnh hưởng lớn, Nhà nước ta đã rất quan tâm đến việc ứng phó. Điều 63 Hiến pháp 2013 xác định trách nhiệm của Nhà nước chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đối khí hậu. Nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu còn được thể hiện trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế -&#...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Thị Hồng Yến (2011)

 • Bài viết tập trung vào quá trình thực thi các cam kết của Việt Nam trong Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (viết tắt là UNFCCC) và Nghị định thư Kyoto về cắt giảm khí thải nhà kính (viết tắt là KP) ở cả hai khía cạnh lập pháp và thực tiễn triển khai.

 • -


 • - (2002-3)

 • Quỹ môi trường toàn cầu (GEF) là một cơ chế tài chính được xây dựng nhằm cung cấp viện trợ cho các nước đang phát triển và những nước đang trong giai đoạn chuyển đổi kinh tế để xây dựng và thực hiện các dự án và hoạt động nhằm bảo vệ môi trường toàn cầu. GEF/SGP tài trợ các dự án với mức tối đa là 50.000 USD và cung cấp các hình thức hỗ trợ khác cho các tổ chức hoạt động...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Bảo vệ và phát triển rừng (-)

 • Bài viết giới thiệu về Dự án REDD+ : là sáng kiến nhằm làm chậm lại quá trình mất rừng. Tuy nhiên làm thế nào để REDD+ vận hành trên thực tế đang là một vấn đề gây nhiều tranh cãi, vì chúng liên quan tới các vấn đề nhạy cảm và phức tạp về chủ quyền quốc gia, quyền con người, những khoản tiền lớn và tham nhũng.