Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2016)

 • Báo cáo đánh giá nghị viện là trung tâm của phản ứng với biến đổi khí hậu. Tập tài liệu tập trung vào vai trò của nghị viện trong việc tăng cường phản ứng quốc tế. Nó cũng nhấn mạnh bốn lĩnh vực hành động chính với các khuyến nghị thiết thực về cách đạt được phân phối nhằm giảm phát thải nhà kính toàn cầu và giảm thiểu tác động xấu nhất của biến đổi khí hậu.

 • Bài trích


 • Nguyễn Minh Nhựt (2019-02)

 • Bài viết đánh giá nhận thức của người dân, cộng đồng, tiêu biểu cho các cư dân ven biển ở các quốc gia Đông Nam Á về biến đổi khí hậu (BĐKH) dựa trên kết quả khảo sát thực địa bằng phương pháp phỏng vấn bảng hỏi, phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm tập trung. Nhận thức của người dân về sự tham gia của cộng đồng trong ứng phó BĐKH được phân tích dựa trên sự cần thiết, mức độ sẵn&...

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Thanh Huyền (2018-03)

 • Để ứng phó với những khó khăn, thách thức, phát triển bền vững ĐBSCL, việc chuyển đổi mô hình phát triển phải được xem xét trong tổng thể chung của vùng, phải dựa trên hệ sinh thái, phù họp với quy luật tự nhiên; phải kết họp giữa công nghệ tiên tiến, hiện đại với tri thức, kinh nghiệm truyền thống bản địa. Đồng thời, cần phân tích, nhận diện đầy đủ các thách thức do biến đổi khí hậu...

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2009-12-02)

 • Báo cáo tài liệu này đưa ra cái nhìn khái quát về thực trạng biến đổi khí hậu tại Việt Nam, theo đó Việt Nam đã ký Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) vào ngày 11 tháng 6 năm 1992 và phê chuẩn vào ngày 16 tháng 11 năm 1994. Nó đã ký Nghị định thư Kyoto vào ngày 3 tháng 12 năm 1998 và phê chuẩn vào ngày 25 tháng 9 năm 2002. Tờ thông tin này ...

 • Bản thông tin


 • UN Viet Nam (2011-02-21)

 • Báo cáo cung cấp cái nhìn khái quát trước tiên về tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu nói chung và ở Việt Nam nói riêng từ đó báo cáo cũng là tập hợp những lời khuyên của Yvo de Boer và Dennis Tirpak đối với các chính sách chống biến đổi khí hậu và khuyến nghị của các chuyên gia, các nhà lãnh đạo của Liên Hợp Quốc cũng như của các nhà đầu tư tại Việt Nam

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • UNDP Việt Nam (2014)

 • Đặc san phản ánh quan điểm của nhiều bên tham gia, trong đó có Quốc hội, chính phủ, các doanh nghiệp, chuyên gia và cộng đồng dân cư về các khía cạnh cần được thảo luận và xem xét thấu đáo trong quá trình sửa đổi và thông qua Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi). Sáu vấn đề được thảo luận trong cuốn đặc san này bao gồm: đánh giá môi trường chiến lược và đánh giá tác động môi trường; s...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Phạm Thành Nam (-)

 • Bài viết cập nhật về tiến độ triển khai các hoạt động trong những lĩnh vực hỗ trợ trọng tâm của Dự án bao gồm: Tăng cường sinh kế, Bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học tại hai tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế.

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2009-12-02)

 • Báo cáo nhận định rằng Việt Nam là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng đặc biệt bởi biến đổi khí hậu. Do đó, Chính phủ đã xây dựng các đối tác chính sách và phát triển, xã hội dân sự và các hộ gia đình đã bắt đầu thích nghi với công việc và lối sống của họ trước những thách thức và cơ hội do khí hậu thay đổi. Liên Hợp Quốc và Oxfam tin rằng những bài học về thực tiễn&#...

 • Bài trích


 • Trần Hồng Quang (2017)

 • Tây Nguyên có vai trò quan trọng trong bảo vệ môi trường sinh thái của một khu vực rộng lớn, bao gồm các vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ, Đông Bắc Campuchia và Nam Lào, được coi là "mái nhà " của khu vực Đông Dương. Tây Nguyên cũng là thủ phủ về cà phê, là vùng hồ tiêu lớn nhât cả nước. Trong những năm gần đây, biến đổi khí hậu trên địa bàn vùng Tây Nguyên đã&...