Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Hoàng Ngọc Phong (2017)

 • Mục tiêu nhanh chóng xây dựng vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) trở thành vùng trọng điểm phát triến kinh tế của cả nước với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao đã được đặt ra từ chục năm trước trong các quy hoạch, kế hoạch. Tuv vậy, vấn đề là làm sao có thể thực hiện thành công mục tiêu đó khi mà biến đổi khí hậu và nước biển dâng là một thực tế hiện hữu đã, đang và sẽ xảy...

 • Bài trích


 • Trần Thị Liên Trang (2017-09)

 • Nằm ở vùng đất trũng của châu Âu, Hà Lan được đánh giá là một trong những quốc gia thành công và đi đầu trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu. Do đó, việc nghiên cứu kinh nghiệm của quốc gia này là rất cần thiết để Việt Nam tham khảo trong quá trình hoạch định chính sách và tổ chức quản lý, giám sát để ứng phó với những tác động mà biến đổi khí hậu gây ra

 • Văn bản pháp luật


 • - (1992)

 • Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, ký kết vào năm 1992 đã được hình thành trước những hiểm họa và thách thức lớn về khí hậu đối với nhân loại. trước những diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu các bên khi tham gia kí kết công ước phải thực hiện theo những điều khoản mà công ước được ban hành. Mục tiêu cuối cùng của Công ước này và bất kỳ các văn bản pháp&...

 • Báo cáo


 • WRI, Viện Nghiên cứu thế giới (2020-03-17)

 • Tài liệu được biên soạn để hỗ trợ các quốc gia thực hiện những cam kết về biến đổi khí hậu (NDCs) của mình và định hướng những khó khăn mà họ sẽ phải đối mặt khi lựa chọn chiến lược thực hiện những cam kết đó.

 • Luận án


 • Đỗ Thị Diệp;  Advisor:Nguyễn Văn Song (2020)

 • Chiến lược sinh kế (CLSK) vùng ven biển trong bối cảnh biến đổi khí hậu (BĐKH) được phân loại dựa trên tổng hợp các tiêu chí được kế thừa và phát triển trong nghiên cứu trong và ngoài nước, có sự điều chỉnh cho phù hợp với đặc điểm địa bàn và nội dung nghiên cứu. Cách phân chia này là cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo về CLSK vùng ven biển trong bối cảnh BĐKH. Cụ thể, CLSK vùng&...