Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tài liệu tham khảo


  •  (2023)

  • Bài nghiên cứu định danh các mối tương quan giữa an ninh nguồn nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu với các yếu tố khác như an ninh lương thực, an ninh năng lượng và cả an ninh môi trường có thể đang kìm hãm sự phát triển của đất nước. Đề xuất các giải pháp và chính sách thích nghi, giảm thiểu và phục hồi môi trường nước trước mặt và lâu dài

  • Bài trích


  • Authors: Nguyễn Lan Nguyên (2003)

  • Bảo vệ môi trường hiện nay đang là một trong những nhiệm vụ cấp bách của Đảng và Nhà nước ta, nhất là khi mà nạn ô nhiễm, suy thoái và các sự cố môi trường diễn ra ngày càng nghiêm trọng. Thực trạng môi trường không chỉ là mối quan tâm lo lắng của mỗi quốc gia mà còn là môi quan tâm chung của cả cộng đồng quốc tế. Bằng nhiều chính sách và biện pháp khác nhau, đặc biệt là thông qua các quy định của pháp luật, thông qua việc ký kết và tham gia một số lượng đáng kể các điều ước quốc tế về bảo vệ môi trường, Nhà nước ta đã và đang có những tác động tích cực nhằm ngăn chặn sự ô nhiễm và suy thoái môi trường.