Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Hoàng Thị Thinh (2020-09)

 • Việt Nam có tiềm năng và lợi thế lớn để phát triển năng lượng tái tạo, tuy nhiên thực tế cho thấy việc phát triển lĩnh vực này ở nước ta còn khá nhiều bất cập, chưa tương xứng với tiềm năng. Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả làm rõ những vấn đề chung về phát triển năng lượng tái tạo, sự cần thiết của việc phát triển nảng lượng tạo trong bối cảnh ô nhiễm môi trường và biến đổi&...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Dương Thị Thanh Tân (2019-12-13)

 • Biến đổi khí hậu đang là vấn đề ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế và đời sống của tất cả các quốc gia trên thế giới trong khi nguồn vốn để khắc phục hậu quả lại ít được các nhà đầu tư quan tâm. Ở Việt Nam, nguồn vốn dành cho các dự án xanh nhằm khắc phục hậu quả do biến đổi khí hậu, khắc phục ô nhiễm môi trường, sử dụng năng lượng tái tạo… vẫn đang rất hạn chế. Chính vì ...

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Linh Giang (2020-11-16)

 • Bài viết tổng hợp nội dung về pháp luật bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, khẳng định phát triển kinh tế của Việt Nam phải luôn gắn với bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu; trên cơ sở đó đề xuất giải pháp hoàn thiện về vấn đề này trong thời gian tới.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Ngân hàng thế giới (2020-12)

 • Báo cáo gồm 2 phần chính: Phần 1: Những diễn biến kinh tế gần đây và triển vọng. Phần này điểm lại những kết quả kinh tế gần đây của Việt Nam và bàn về triển vọng trong ngắn hạn cũng như dài hạn của nền kinh tế. Phần 2: Covid-19 để lại những bài học nào có thể áp dụng cho thách thức về biến đổi khí hậu và môi trường của Việt Nam. Đề xuất làm thế nào để những bài học...

 • Bài trích


 • Đỗ Văn Quân (2018-12)

 • Nhằm góp phần thiết thực vào công cuộc bảo vệ môi trường và ứng phó với khí hậu, năm 2015 tại Việt Nam đã triển khai Chương trình phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường với các tổ chức tôn giáo. Cho đến nay, Chương trình đã thu hút sự tham gia của hàng triệu tín đồ thuộc 14 tổ chức tôn giáo; đã hình thành 322 mô hình tiêu biểu của các tôn giáo vớ...

 • Luận án


 • Phạm Ngọc Anh;  Advisor:Huỳnh Thị Lan Hương, Đỗ Nam Thắng (2021)

 • Luận án đã xác định được phương pháp luận và xây dựng được Bộ chỉ số đánh giá các mô hình quản lý tài nguyên nước (QLTNN) thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) dựa vào cộng đồng.Luận án đã kiến nghị, đề xuất được các giải pháp hỗ trợ cộng đồng quản trị mô hình QLTNN thích ứng với BĐKH; các giải pháp, chính sách phát triển mô hình QLTNN thích ứng với BĐKH dựa vào cộng đồng cho các ...

 • Bài trích


 • Phan Thuận (2021-03)

 • Bài viết tập trung phân tích hoạt động sinh kế của cư dân vùng hạn mặn thích ứng với biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, bài viết gợi mở một số giải pháp cải thiện vốn sinh kế, cải thiện môi trường dễ bị tổn thương, đổi mới cơ chế, chính sách đảm bảo hoạt động xây dựng sinh kế cho cư dân vùng hạn mặn.

 • Bài trích


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2011-06)

 • tổng quan: "Biến đổi khí hậu toàn cầu, nguyên nhân, hiện trạng và chính sách công nghệ quốc gia liên quan" nhằm mục đích phản ánh một thực trạng rằng, khí hậu toàn cầu đã và đang biến đổi, với nguyên nhân chủ yếu là do các hoạt động của con người gây ra. Bằng tổng quan này, độc giả được cung cấp thông tin về những tác động của biến đổi khí hậu theo các kịch bản dự báo được ch...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Phạm Ngọc Lãng (2015-08-06)

 • Biến đổi khí hậu là chủ đề được nhắc đến nhiều trong những năm gần đây, mang lại sự quan ngại lớn cho tất cả các quốc gia trên thế giới và là hiện tượng gây trở ngại nghiêm trọng đến sự phát triển của con người cũng như nỗ lực bảo vệ quyền con người. Bài viết đã nêu ra một số nét khái quát về quyền con người, mối liên hệ giữa biến đổi khí hậu và quyền con người, con người...