Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nguyễn Thu Phương (2021-06-29)

 • Năm 2021 là thời điểm quan trọng để tăng tốc hành động nhằm ngăn chặn những hậu quả “thảm khốc” do biến đổi khí hậu, khi mà những cam kết của các quốc gia hướng tới mục tiêu trung hòa khí thải carbon cần quyết liệt hơn sau 5 năm Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu được ký kết. Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 thể hiện tính dễ tổn thương của nhân loại trước những thách thức&#x...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Vũ Văn Ha (2013-12-20)

 • Thế kỷ XXI, nhân loại đang đối diện với thách thức lớn của biến đổi khí hậu. Theo Ngân hàng Thế giới (WB), các nước đang phát triển sẽ chịu 98% thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra và phải chi tới 150 tỷ USD mỗi năm trong hai thập kỷ đầu thế kỷ XXI để đối phó với biến đổi khí hậu. Bài viết đã nêu ra tác động của biến đổi khí hậu tới các nước đang phát triển (kinh t...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Thông tấn xã Việt Nam (2018-03-22)

 • Cùng với nhu cầu về nước ngày càng tăng, tình trạng biến đổi khí hậu, công nghiệp hóa, đô thị hóa nhanh chóng cũng làm cho các thách thức về nguồn nước ngày càng trở nên trở nên trầm trọng. Bài viết phân tích sức ép về nước sạch; bảo đảm nguồn nước bền vững toàn cầu.

 • Luận án


 • Vũ Bình Sơn;  Advisor:Nguyễn Thị Ngọc Dung, Trần Thanh Sơn (2021)

 • Luận án đã phân tích, đánh giá hiện trạng nguồn cung cấp nước; thực trạng các mô hình quản lý nguồn cung cấp nước; các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý nguồn cung cấp nước làm cơ sở đề xuất mô hình và các giải pháp quản lý nguồn cung cấp nước cho các ĐT và KCN tỉnh Phú Yên ứng phó với biến đổi khí hậu. Luận án đã hệ thống hoá cơ sở lý luận, làm rõ một số vấn đ...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nguyễn Việt Lâm (2020-08-22)

 • Biến đổi khí hậu đã và đang đặt ra những thách thức to lớn đối với tất cả các quốc gia trên thế giới. Với tốc độ gia tăng nhanh chóng, biến đổi khí hậu không những ngày càng tác động sâu rộng đến kinh tế, chính trị và mọi khía cạnh của đời sống xã hội. Bài viết phân tích biến đổi khí hậu và những vấn đề đặt ra; thế giới thảo luận và xử lý các nguy cơ từ biến đổi khí ...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Lê Anh Tuấn (2017-01-19)

 • Bài viết trình bày lịch sử khẩn hoang, xây dựng và phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long cho thấy, người dân vùng này có nhiều kinh nghiệm thích nghi với lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, đất chua phèn; và hiện nay hiểu biết của nhiều người dân, doanh nghiệp trong vùng về biến đổi khí hậu vẫn còn khá mơ hồ và phần lớn vẫn chưa có một kế hoạch tích cực, chủ động để ứng phó, thích ng...

 • Bài trích


 • Phan Đình Minh (2017-01)

 • Hiện nay, vấn đề biến đổi khí hậu đã và đang là một thách thức mang tính toàn cầu, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, chính sách đối ngoại của tất cả các quốc gia trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Đã có rất nhiều những giải pháp được đưa ra và triển khai nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu. Một trong số đó là hợp tác quốc tế trong ứng phó với biến đổi ...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nguyễn Đông (2018-04-05)

 • Nghị quyết số 24-NQ/TW, Hội nghị Trung ương 7 khóa XI về “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường” yêu cầu tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, hình thành ý thức chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đa dạng hóa hình thức, đổi mới nội dung, xác&...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường (2021-10)

 • Báo cáo gồm 2 phần: Về biến đổi khí hậu (phát thải khí nhà kính; thị trường tín chỉ các bon, khí nhà kính); và về môi trường (chất thải nhựa đại dương; công nghệ xử lý rác thải thu hồi năng lượng, tài chính cho bảo vệ môi trường và thuế bảo vệ môi trường).

 • Bài trích


 • Nguyễn Lâm Trâm Anh (2021)

 • Đảm bảo quyền tiếp cận thông tin môi trường là vấn đề quan trọng và cần thiết trong bối cảnh biến đổi khí hậu (BĐKH) nhằm thực thi các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên cũng như góp phần ứng phó hiệu quả với BĐKH . Bài viết làm sáng tỏ khái niệm, nội dung của quyền tiếp cận thông tin môi trường; đánh giá các quy định của pháp luật hiện hành và gợi mở những định hướng ...